1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Naujos išmokos papildys šeimų, auginančių vaikus, biudžetus

Rima LukosevicieneNuo sausio 1 d. keičiasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatos, kurios sudaro galimybes praplėsti išmokų vaikams gavėjų ratą. Apie pasikeitimus, naujas išmokas vaikams bei paramą šeimai kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičiene.
Gerbiama pavaduotoja, kokios išmokos vaikams, vadinamieji „vaiko pinigai", mokamos nuo šių metų pradžios?
Galima pradžiuginti visas šeimas, auginančias (globojančias) vaikus iki 18 metų. Išmokų vaikams įstatyme nurodyta, kad kas mėnesį 15,20 Eur dydžio išmoka nuo sausio 1 d. bus mokama vaikams nuo 7 iki 18 m. Anksčiau 1 ar 2 vaikus auginančias (globojančias) šeimos „vaiko pinigus" gaudavo nuo vaiko gimimo iki 2 m. amžiaus po 28,50 Eur, o nuo 2 m. iki 7 m. po 15,20 Eur, jei šeimos pajamas vienam asmeniui neviršija 153 Eur per mėnesį. Dabar tokias šeimas 15,20 Eur dydžio išmoka pasieks, kol vaikui sukaks 18 m.
Geras žinia šeimoms, auginančioms (globojančioms) 3 ir daugiau vaikų. Tokių šeimų vaikams išmokos iki 18 m. mokamos neskaičiuojant šeimos gaunamų pajamų: nuo gimimo iki 2 m. mokama 28,50 Eur, nuo 2 m. iki 18 m, – 15,20 Eur.
Jei šeimoje yra studentų iki 24 m., tai kiti tos šeimos vaikai gaus išmokas iki 18 m.
Šiais pakeitimais siekiama paremti šeimas, auginančias vaikus, ir išmokos vaikui mokėjimą laipsniškai grąžinti į prieškrizinį lygį.

O kokios naujos išmokos, anksčiau nemokėtos, pasieks šeimas?
Pirmoji naujovė ta, kad nuo sausio 1 d. mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Tai – 152 Eur dydžio išmoka. Ji bus mokama tėvams iki 26 m., besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 m., studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir kurie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. 152 Eur išmoka bus mokama šiems tėvams iki vaikui sukaks vieneri metai.
Kita naujovė – atsiranda išmoka, vienu metu šeimoje gimus daugiau kaip vienam vaikui. Ji mokama iki vaikams sukaks 2 metukai. Jei gimė dvynukai, yra skiriama 152 Eur dydžio išmoka kas mėnesį, jei gimė trynukai ar daugiau vaikų, minėta išmokama mokama už kiekvieną vaiką.
Ar yra numatytos didesnės išmokos globojantiems vaikus?
Taip. Nuo sausio 1-osios už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, globėjams (rūpintojams) mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) tikslinis priedas. Anksčiau šis tikslinis priedas buvo tik vienos bazinės socialinės išmokos dydžio – 38 Eur. Manau, kad ši didesnė išmoka globėjams yra tikrai nemenka parama.
Ar jau sulaukėte tėvų prašymų dėl išmokų vaikams?
Per šių metų pirmą savaitę dėl išmokų vaikams prašymus pateikė 31 šeima. Primenu, kad prašymus dėl išmokų galima pateikti Utenos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje iš anksto užsiregistravus 112 kabinete arba telefonu (8 389) 61629. Kreipiantis reikia turėti asmens tapatybės dokumentą ir dėl skirtingų išmokų papildomus dokumentus: globos (rūpybos) steigimo dokumentus (globėjams), pažymas apie pajamas (šeimoms, auginančias (globojančias) vieną ar du vaikus iki 18 metų), banko sąskaitą, į kurią bus mokami pinigai. Tai dokumentai, kurių duomenų skyriaus specialistai nemato informacinėse sistemose.
Noriu pabrėžti, kad dėl išmokų vaikams nebūtina skubėti ir kreiptis visiems tėvams, globėjams per sausio mėnesį. Išmokas galima grąžinti nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių atgal. Tad kad nebūtų didelių eilių, dėl išmokų galima kreiptis iki 2017 m. pabaigos ir atgauti sutaupytus pinigus.
Išmokos pagal Išmokų vaikams įstatymą mokamos iš valstybės biudžeto lėšų. 2017 m. skirta 1250,8 tūkst. Eur (2016 m. išmokėta 751,0 tūkst. Eur). 2016 m. daugiavaikėms šeimoms buvo išmokėta 58 045 Eur. 145 daugiavaikės šeimos „vaiko pinigėlius" gavo už 382 vaikus. Planuojame, kad 2017 m. į skyrių galėtų kreiptis apie 300 šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų.
Pabaigai – apie vykdomą būsto ir gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymą. Kokie asmenys dėl būsto pritaikymo gali kreiptis, iki kurio laiko, kokius dokumentus turėtų pateikti?
Informuoju, kad būsto ir gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais finansavimo tvarkos aprašu.
Pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia reikia kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių nuo kalendorinių metų pradžios iki balandžio 1 d., adresu Utenio a. 4, Utena, 108 kab., tel. (8 389) 61628.
Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Utenos rajone, kuriems nustatytas:
1) specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2) bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3) kitų, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.
Kartu su prašymu asmuo pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
- neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
- išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
- kitą svarbią informaciją.
2016 metais Utenos rajone pritaikyti 5 būstai neįgaliesiems už 25068,92 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų skirta 17194,21 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 7874,71 Eur.
Dėkoju už pokalbį.

Joomla templates by a4joomla