1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas šeimoje

Administracinės paslaugos kodas 20.2
Administracines paslaugos versija 1. versija
Administracinės paslaugos pavadinimas

Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas šeimoje.
Vaiko nuolatinė globa (rūpyba)– nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, pageidaujantis nuolatinai globoti vaiką šeimoje, kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikia prašymą dėl globos reikalingumo ir globėjo skyrimo.
Vaiko teisių apsaugos skyrius, turėdamas reikiamus dokumentus kreipiasi į teismą su pareiškimu dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo. Nutartį ar teismo sprendimą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo priima teismas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-03-27 nutarimas Nr. 806 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234.
4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002-02-28 Nr. IX-743

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
Reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą, kuriame nurodomas norimas globoti vaikas, globos (rūpybos) rūšis;
2. Būsimo globėjo (rūpintojo), jo sutuoktinio ir vaikų asmens pasų (arba asmens tapatybės kortelės) kopijas;
3. Santuokos arba (ir) ištuokos liudijimo kopiją, (jei našlys (ė) - sutuoktinio mirties liudijimo kopiją);
4. Kartu gyvenančių vyresnių nei 16 m. šeimos narių rašytinius sutikimus; ( 2 priedas).
5. Gyvenimo aprašymas (vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, adresas, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, darbo patirtis....)
6. Būsimo globėjo (rūpintojo) sveikatos pažymą (046 a formos);
7. Pažymas apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas;
8. Šeimos sudėties pažyma ir pažyma apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą;
9. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas. (buto, namo plano kopijos);
10. Būsimo globotinio (rūpintinio) prašymą;
11. Būsimo globotinio (rūpintinio) gimimo liudijimo ar (ir) paso (arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
12. Būsimo globotinio (rūpintinio) sveikatos būklės pažymą (027/a arba 046/a forma);
13. Būsimo globotinio (rūpintinio) pažymą iš jo mokymosi įstaigos ar vaikų darželio;
14. Dokumentus apie būsimo globotinio (rūpintinio) tėvus (mirties liudijimai, teismo sprendimai, tėvų sveikatos būklės pažymėjimai, taip pat pažymėjimai apie tėvų gyvenamąją vietą bei tėvų paiešką);
15.. Dokumentus apie būsimo globotinio (rūpintinio) brolius, seseris ir jų buvimo vietą (jeigu jie yra);
16. Dokumentus apie būsimo globotinio (rūpintinio) turtą (jeigu yra).
17. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

1. Pažyma iš Informatikos departamento prie LR VRM, apie norinčių globoti piliečio teistumą.
2. SPIS programoje gaunama informacija apie asmens gaunamas išmokas ir apie gyvenamosios vietos deklaraciją.
3. Iš CMS gaunami dokumentai apie vaikų gimimą, duomenys apie jų tėvus.
4. Iš socialinių partnerių gaunamos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais).

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Andžela Rožienėtel. (8 389) 61625, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, tel. (8 389) 48340, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs asmens prašymą ir reikiamus dokumentus kreipiasi į teismą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Teismas skiria posėdį savo nuožiūra, todėl trukmė nežinoma.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Prašymo forma (-os)  Prašymo,  vyresnių nei 16 m. šeimos narių rašytinio sutikimo forma

Prašymo forma

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis.
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs asmens prašymą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo teismui teikia pareikšimą ir išvadą. Galutinį sprendimą ar nutartį priima teismas.
Informuojame, kad jei asmuo, kuriam norima pavesti vykdyti vaiko globos (rūpybos) priežiūrą bei kiti su juo gyvenantys asmenys yra teisti, tokie asmenys negali būti skiriami vaikų laikinuoju ar nuolatiniu globėju (rūpintoju).  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Utenos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Utenos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla