1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg
Išmoka įvaikinus vaiką
Pagalbos pinigai vaikus globojančioms šeimoms
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai
Vienkartinė išmoka gimus vaikui (iš savivaldybės biudžeto lėšų)
Vienkartinė išmoka gimus vaikui Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga
Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas
Dėl Pažymos dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas išdavimo
Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu
Europos pagalba labiausiai skurstantiems asmenims parama masto produktais ir asmens higienos prekėmis
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pašalpas, išmokas ir kompensacijas, išdavimas
Būsto ir gyvenamosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymo organizavimas
Socialinės globos paslaugos
Socialinės priežiūros paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas
Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas
Išvadų ir atsiliepimų dėl globos-rūpybos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo- rūpintojo skyrimo teikimas
Laidojimo pašalpos skyrimas
Asmenų nukreipimas į ilgalaikės socialinės globos įstaigas
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pergabenti skyrimas
Vienkartinė pašalpa už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius-karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius-laisvės kovų dalyvius
Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje, šioje armijoje žuvusių šeimoms, skyrimas
Išmokos neįgaliems asmenims komunalinėms paslaugoms, elektros energijos, telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti skyrimas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas
Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas
Duomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Utenos rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Utenos rajono gyventojams teikimas
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
Išmokos vaikui skyrimas
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui
Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas
Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą gyventojams skyrimas
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimas
Socialinės pašalpos skyrimas
Dėl Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimo
Dėl Paraiškos kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška) pateikimo
Joomla templates by a4joomla