1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg
Būsto ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia
Socialinės globos paslaugos
Socialinės priežiūros paslaugos
Bendrosios socialinės paslaugos
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas
Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
Pažymų apie suteiktą socialinę paramą ir socialiai remtino asmens statusą išdavimas
Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas
Išvadų ir atsiliepimų dėl globos-rūpybos suaugusiems asmenims nustatymo ir globėjo- rūpintojo skyrimo teikimas
Laidojimo pašalpos skyrimas
Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas
Asmenų nukreipimas į ilgalaikės socialinės globos įstaigas
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pergabenti skyrimas
Vienkartinė pašalpa už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius-karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius-laisvės kovų dalyvius
Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje, šioje armijoje žuvusių šeimoms, skyrimas
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas
Transporto išlaidų kompensacija
Išmokos neįgaliems asmenims komunalinėms paslaugoms, elektros energijos, telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti skyrimas
Šalpos pensijos skyrimas
Šalpos kompensacijos skyrimas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Šalpos našlaičių pensija
Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas
Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas
Duomenų apie išmokėtas išmokas šeimai ir išmokas mirties atveju Utenos rajone gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Utenos rajono gyventojams teikimas
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
Išmokos vaikui skyrimas
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
Vienkartinė išmoka vaikui
Vienkartinių pašalpų skyrimas
Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą gyventojams skyrimas
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimas
Socialinės pašalpos skyrimas
Dėl Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimo
Dėl Paraiškos kreditui, paimtam daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti (toliau – paraiška) pateikimo
Joomla templates by a4joomla