1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg
DĖL ŠALNŲ PADARINIŲ
Programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, kompensavimas
Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Žemės mokesčio lengvatos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems 54.2 ir 54.3 verčių zonoje.
Draudimo įmokų dalies kompensavimas apdraudus pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo sukeltų padarinių
Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimo administracinė paslauga
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimas ir techninių talonų išdavimas
Žemės ūkio valdos registravimas/registracijos duomenų atnaujinimas/ išregistravimas
Paraiškų dėl paramos bičių laikytojams priėmimas
Ūkininkų ūkių registravimas/ duomenų keitimas/ išregistravimas
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
Joomla templates by a4joomla