1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie paraiškų teikimą miškui įveisti

Nuo rugsėjo 2 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miško veisimas". Šiam paraiškų rinkimo laikotarpiui numatyta paskirstyti 13 568 057 Eur paramos lėšų.
Išmokų dydžiai priklauso nuo veisiamo miško pobūdžio – veisiamų želdinių rūšies, sudėties ir yra apskaičiuojami kiekvienam projektui atskirai. Pagal šią priemonę yra remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka) bei įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.


Paraiškas teikti gali juridiniai ir fiziniai, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus, asmenys, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su jau esamu mišku. Gali būti sodinamos tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšys (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), kurių kilmė pagrindžiama kilmės dokumentais. Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtinamos paramai gauti, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus .
KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014– 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos srities „Miško veisimas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo".
Paraiškos priimamos iki spalio 31 d., tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga, adresu https://zumis.lt Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla