1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 M.

logoVadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-208 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo aprašo patvirtinimo" pakeitimo", Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AĮ-548 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2019 m. tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas). Šiais metais Utenos rajono savivaldybei Priemonei įgyvendinti skirta 26 743,00 Eur.


Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.
Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti Daugailių seniūnijos, Kuktiškių seniūnijos, Leliūnų seniūnijos, Saldutiškio seniūnijos, Sudeikių seniūnijos, Tauragnų seniūnijos, Utenos miesto seniūnijos, Utenos seniūnijos, Užpalių seniūnijos ir Vyžuonų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, paskirstant valstybės biudžeto lėšas pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis:

Gavėjo pavadinimas

Deklaruotų gyventojų skaičius seniūnijoje (vnt.)

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)*

Daugailių seniūnija

1 206

1 132,01

Kuktiškių seniūnija

751

893,58

Leliūnų seniūnija

2 906

2 022,91

Saldutiškio seniūnija

   806

922,39

Sudeikių seniūnija

1 309

1 186,00

Tauragnų seniūnija

1 148

1 101,62

Utenos miesto seniūnija

                     27 137

               14 721,36

Utenos seniūnija

2 173

1 638,80

Užpalių seniūnija

1 617

1 347,40

Vyžuonų seniūnija

1 416

1 242,07

* - Lėšos paskirstytos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. AĮ-562 „Dėl asmens, atsakingo už priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje 2019 m. administravimą, paskyrimo ir lėšų paskirstymo"

Priemonei įgyvendinti savivaldybėje bus sudaroma 10 išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios savarankiškai organizuos savo darbą, priims sprendimus dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, sudarys prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašus, vertins paraiškas, priims sprendimus, kurios organizacijos vykdys projektus, stebės projektų įgyvendinimą.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO EIGA:

• PRIORITETINIŲ VYKDYTINŲ IR FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS
Išplėstinės seniūnaičių sueigos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti Savivaldybės tvarkos aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų.
• KVIETIMAI
Savivaldybės administracija paskelbia projektų atrankos konkursą (kurio terminas ne trumpesnis kaip 1 mėnuo) teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas.
• VERTINIMAS
Savivaldybės administracija administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrina, ar paraiška atitinka visus keliamus formaliųjų kriterijų reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir pridėti prašomi dokumentai. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos, įvertinami projektai pagal turinį, reitinguojant projektus balų mažėjimo tvarka.
• SPRENDIMAS FINANSUOTI
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas atrinktų labiausiai atitinkančių bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projektų sąrašas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintus finansuojamus projektus.
• INANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS
Su projekto vydytoju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
• PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA.
Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projektuose užsibrėžtų tikslų bei rezultatų. Savivaldybės administracija vykdo projektų kontrolę veiklų įgyvendinimo metu, tikrina ar skirtos lėšos naudojamos laikantis projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
• KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA.
Viso Priemonės įgyvendinimo metu konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis projektų pareiškėjams teikia Utenos rajono savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo - Sandra Bagdonavičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 389) 48693, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir atitinkamų seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos.
Kviečiame Utenos rajono bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant Priemonę, skirtą bendruomenių stiprinimui.
Dokumentai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/195f48c0457311e7b465dc41e35792b9


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5ac4fc066a011e9917e8e4938a80ccb

 

Joomla templates by a4joomla