1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014–2020 KPP programos priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

Primename, kad nuo vasario 25 d. iki kovo 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (J. Basanavičiaus g. 126, Utena), renkamos paraiškos pagal 2014-2020 KPP programos priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu".
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla – mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.


Paramos gali kreiptis žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančių asmenų grupės:
• ūkininkai,
• juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu,
• kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios maisto produktų gamyba.
Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais.
Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.
Tikslinės sritys – inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo siekimą; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę per kokybės sistemas, žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, skatinant vietos rinkas ir trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas bei tarpšakines organizacijas.
Paramos suma – iki 90 000 Eur vienam projektui. Kai projekte dalyvauja 4 ir daugiau subjektų, užsiimančių žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, neįskaitant tarpininko – projekto suma didinama iki 120 000 Eur.
Išsamiau susipažinti su veiklos srities įgyvendinimo taisyklėmis www.nma.lt.

Joomla templates by a4joomla