1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybė dalyvauja valstybinio lygio civilinės saugos pratybose

IMG 8109 (Custom)Lapkričio 5–15 d. Utenos rajono savivaldybė dalyvauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rengiamose valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai esant katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui". Šiose pratybose yra siekiama praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą atlikti funkcijas, numatytas Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, įvertinti galimybes keistis informacija apie ekstremaliąją situaciją tarp Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir valstybės bei savivaldybių institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, patikrinti, kaip yra pasirengta apie gresiančią nelaimę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus bei tobulinti valstybės institucijų ekstremaliųjų situacijų valdymo įgūdžius.


Pratybose dalyvauja visų šalies ministerijos ir 12 savivaldybių. Lapkričio 5–13 d. vyksta parengiamasis pratybų etapas, kurio metu savivaldybės, iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento gavusios Hidrometeorologijos tarnybos informaciją apie nesiliaujančius kritulius ir prasidedantį potvynį, priima sprendimus dėl ekstremaliosios situacijos valdymo.
Lapkričio 7 d. ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo savivaldybės administracijos direktorius (ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas) Jonas Slapšinskas, vyko ir Utenos rajono savivaldybėje, Komisijos nariai susipažino su pratybų scenarijumi, uždaviniais, priėmė pirminius, būtiniausius sprendimus tariamai susidariusiai situacijai valdyti.
Lapkričio 9 d. Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorė (administracijos direktoriaus pavaduotoja) Zita Ringelevičienė surengė savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) pasitarimą. Pasitarimo metu aptartas pratybų scenarijus, patikslintos kiekvieno nario užduotys, tartasi, kaip efektyviau organizuoti ESOC darbą lapkričio 14–15 d., aktyviojo pratybų etapo metu. Minėto etapo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente veiks Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, o pratybose dalyvaujančiose valstybės ir savivaldybės institucijose – institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai.

Joomla templates by a4joomla