school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Želdinių apsauga

     

     

    

INFORMACIJA APIE ŽELDINIŲ TVARKYMĄ

Želdinius, augančius po elektros ir ryšių linijomis, prižiūri ir tvarko tinklus eksploatuojantys asmenys, vadovaudamiesi Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.
Kirsti ar kitaip pertvarkyti medžius ir krūmus, augančius privačioje miško žemėje, galima tik gavus Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio padalinio leidimą.
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – leidimas), be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku.
Leidimų išdavimo tvarka
Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurioje yra želdiniai ar želdynai, argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus:
Prašymą parašę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka leidime gali būti įpareigojami atlyginti numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika ir vertės įkainiais.
Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per 30 darbo dienų (išskyrus atvejus, kai atliekama ekspertizė) nuo raštiško želdynų ar želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo datos.
Želdinių sodinimas
Želdynų tvarkytojai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačiose namų valdose) sodinti želdinius gali tik suderinę su Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi apželdinimo projektą arba schemą. Be projekto pertvarkant želdinius nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
- krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
- žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
- kitų medžių – 3 m.
- formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.
Gatvės ribas apibrėžia raudonosios linijos. Tarp raudonųjų linijų telpa visi gatvės skersinio profilio elementai. Statybinė linija parodo ribą, ties kuria prasideda gyvenamųjų arba visuomeninių pastatų kontūrai. Raudonosios linijos gali sutapti arba nesutapti su statybinėmis linijomis.
Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų, užtikrinantys statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą.

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“

Lietuvos dendrologų draugija  

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041