school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Nuo kitų metų – kokybiškesnės ir lengviau prieinamos stacionarinės ortopedijos traumatologijos paslaugos pacientams

2022 06 20 traumaSveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti pacientams kokybiškas ortopedijos traumatologijos paslaugas, o gydytojams – tinkamas darbo sąlygas, patvirtino stacionarinės ortopedijos traumatologijos paslaugų teikimo aprašą. Jame nustatyti specialieji reikalavimai antrinio ir tretinio lygio stacionarinės ortopedijos traumatologijos paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms ir jose dirbantiems specialistams.
Įtvirtinta, jog teikiant tretinio lygio paslaugas visose ASPĮ turės būti ne mažiau kaip dvi operacinės komandos specializuotoms ortopedinėms traumatologinėms ir kitoms operacijoms atlikti, kas leis efektyviai ir laiku pacientams suteikti reikalingą medicinos pagalbą.

Skaityti daugiau

Nuo liepos – pacientams palankesnės kineziterapijos paslaugos

2022 06 20 kinezaSveikatos apsaugos ministerija (SAM) patvirtino kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą. Dokumento, parengto kartu su Lietuvos kineziterapeutų draugija ir gydytojais, nauda bus abipusė: pacientams bus lengviau gauti kineziterapeuto paslaugas, o gydytojams – greičiau ir efektyviau užtikrinti pacientų sveikatos pagerėjimą.
Nuo liepos 1 dienos įsigaliosiančio kineziterapijos paslaugų teikimo apraše nustatyti esminiai reikalavimai gydymo įstaigoms ir sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems kineziterapijos paslaugas šeimos gydytojo komandoje, geriatrijos dienos stacionare, ambulatorines slaugas paslaugas gaunančio paciento namuose, sporto treniruotėse, varžybose ar kituose renginiuose.

Skaityti daugiau

Bitininkė pasinaudojo savivaldybės teikiama finansine parama

2022 06 20 tauragnaiRyliškių kaime (Tauragnų sen.) bitininkaujanti Dalia Pelėdienė š. m. kovo mėn. Utenos rajono savivaldybės administracijai pateikė paraišką finansinei paramai gauti. Utenos rajono savivaldybė pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos Nr.04 Utenos rajono strateginio 2022–2024 metų veiklos plano priemonę Nr. 04.1.1.08 „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“ projektui „Bityno ūkinio pastato vidaus įrengimas“ įgyvendinti skyrė 814,00 Eur paramos lėšų (50 procentų planuojamų projekto išlaidų).
Projekto lėšomis (1621,47 Eur) buvo pabaigtas įsirengti naujai pastatyto bityno ūkinio pastato vidus, t. y. iškaltos ir išdažytos sienos ir lubos, sudėtos ir išdažytos grindys, įstatyti atidaromi langai.
Naujai įrengtose patalpose, tinkamomis sąlygomis, laikantis nustatytų higienos normų, bus sukamas, fasuojamas ir laikomas medus, ruošiami kiti bičių produktai. Taip pat bus saugiai laikomas bitininkystės inventorius. Naujai įrengtos patalpos palengvins šiuo metu 21 bičių šeimą sudarančio bityno priežiūrą, bei leis vykdyti tolesnę bityno plėtrą.

 

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei

scholl and educationUtenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigybei užimti:
Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas – 8,6 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skaityti daugiau

Patvirtintas 2022 m. pirmasis etapas paraiškų, parengtų pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, finansavimo sąrašas

socmin logoUtenos rajono savivaldybėje įsibėgėjo 2022 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimas. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Skaityti daugiau

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 06 16 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „JORE Invest“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių trijų daugiabučių gyvenamųjų namų projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir pastatų statyba pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0004:145 Utenos m. k.v., esančiame, J. Basanavičiaus g. 28, Utenoje, yra galima.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.

Skaityti daugiau

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai studentams, dėstytojams ar mokslo darbuotojams iš Ukrainos

2022 06 15 kursaiUtenos kolegija kviečia mokslo ir studijų institucijų studentus, dėstytojus ar mokslo darbuotojus, visų sričių švietimo sistemos darbuotojus, pasitraukusius iš Ukrainos į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.
Kursų programos apimtis – 180 ak. val.
Kursų dalyviai bus supažindinti su lietuvių kalbos ypatumais, įgis A1 lygio rašymo, skaitymo, klausymo ir kalbėjimo įgūdžių lietuvių kalba, mokysis pagrindinių, kasdienoje naudingų, frazių. Edukacinių renginių metu susipažins su Lietuvos simboliais, istorijos etapais, etnokultūra, svarbiausiomis šventėmis ir tradicijomis.
Kursai vyks 2022-09-12/ 2022-12-09.

Skaityti daugiau

Į Uteną atvyksta Klimato muziejus

Klimato muziejusKoks jausmas būti 50 °C karštyje? Ar ūkininkystė persikels į kosmosą? Klaipėda po vandeniu — niūri prognozė ar neišvengiama ateitis?
Į šiuos ir panašius klausimus atsako vienintelis toks Baltijos šalyse — mobilus Klimato muziejus. Įrengtas keturiuose spalvinguose jūriniuose konteineriuose, muziejus keliaus per 16 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste gyventojus kviečiame registruotis į nemokamas, interaktyvias ekskursijas, kuriose lankytojai galės pamatyti, paliesti ir suprasti klimato kaitą.
Muziejus pristatys 4 pagrindines temas: klimato kaitos priežastis bei padarinius, pagrindinius ES Žaliojo kurso punktus Baltijos šalyse, gamtos svarbą šiuolaikinio žmogaus gyvenime bei tvarius pokyčius, kuriuos lengvai galime atlikti kasdien.

Skaityti daugiau

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo

Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas. Keičiant bendrąjį planą numatoma:
• peržiūrėti esamą miesto teritorijų funkcinį zonavimą (pagal žemės naudojimo būdus) ir numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, kad būtų užtikrintas racionalesnis žemės naudojimas;
• peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
• peržiūrėti didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos sprendinius;
• identifikuoti teritorijas, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis miesto savitumas ar gairės, kuriomis galėtų būti nustatomos šios teritorijos;
• sudaryti sąlygas savitų miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai;

Skaityti daugiau

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas). Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Skaityti daugiau

Kviečiame į Šeimų krepšinio 3x3 turnyrą Biliakiemyje!

2022 06 15 krepsinis

Turnyras vyks liepos 6 d. 10 val. Biliakiemio laisvalaikio centre.
Išankstinė komandų registracija tel. nr. 8 616 29792 iki liepos 4 d. 17 val.

 

 

 

Turnyro nuostatai:
Tikslas ir uždaviniai:
• paminėti Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną;
• stiprinti šeimų tarpusavio santykius;
• didinti gyventojų fizinį aktyvumą;
• išsiaiškinti pajėgiausias 3x3 krepšinio šeimų komandas;
• puoselėti krepšinio mėgėjų sportą;
• gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą;
Turnyro dalyviai atsakingi už savo sveikatą. Dalyviai privalo garbingai elgtis kitų turnyro dalyvių, teisėjų bei organizatorių atžvilgiu.
Turnyro metu žaidėjams ir žiūrovams draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus.
Kiekvienas turnyro dalyvis(ė) sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą renginio organizatoriai gali naudoti viešinimo tikslams.
Įvairius nepaminėtus klausimus turnyro organizatoriai sprendžia kartu su komandų kapitonais.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041