school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos renginys

 

G2024 05 29 gaisrineegužės 28 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė ir vyr. specialistas Emilis Atkočius dalyvavo Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos organizuotame renginyje, kuriame už drąsų, didvyrišką poelgį išgelbstint skęstantį žmogų buvo pagerbtas Vytautas Bučius. Minėtos tarnybos viršininkas Rolandas Vilčinskas Vytautą Bučių apdovanojo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“.
2024 metų kovo 15 dieną V. Bučius, būdamas savo sodybos kieme, esančioje Alaušų kaime, Sudeikių sen., Utenos r. sav., maždaug apie 14 val. 11 min. išgirdo pagalbos šauksmą „Gelbėkit!“. Pribėgęs prie Alaušo ežero pamatė, kad už kelių šimtų metrų nuo sodybos, įlūžus ledui, skęsta žmogus. Vytautas Bučius paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir pranešė apie įvykį, o pats nubėgo prie ežero. Radęs ilgą kartį ją patiesė ant ledo, pats atsigulė ant jos ir tokiu būdu nušliaužė iki skęstančio žmogaus. Skęstančiam vyrui pavyko įsikabinti į jam ištiestą kartį ir tokiu būdu jis buvo ištrauktas ant ledo. Po keleto minučių prie ežero atvyko medikų ekipažas, Užpalių UK ugniagesiai bei Utenos AVPK pareigūnai.

Kviečiame į mokslinę praktinę konferenciją

2024 05 29 programaMokslinė praktinė konferencija ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvos šeimos gerovės srityje“
Nacionalinė šeimos taryba kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu organizuoja mokslinę praktinę konferenciją ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvos šeimos gerovės srityje“.
Konferencijos tikslas - aptarti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant kurti šeimai palankią aplinką regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu, įtraukiant šeimų bei su šeimomis dirbančias organizacijas, stiprinant šeimų interesų atstovavimo iniciatyvas. Konferencijos programą prisegame.
Norinčius dalyvauti konferencijoje kviečiame registruotis iki birželio 5 d. paspaudus šią registracijos nuorodą.

Regioninis NVO tarybos forumas

2024 05 29 forumasNevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo 1995 metų kasmet organizuojantis nacionalinius nevyriausybinių organizacijų (NVO) forumus, tęsia prieš kelis metus pradėtą naują iniciatyvą – rengia regioninius NVO tarybų forumus. Porą metų regioniniai forumai vyko nuotoliniu būdu, o pernai startavome su mišriu variantu, kai pusę forumų vyksta nuotoliu, o pusę gyvai.
Kviečiame Utenos regiono savivaldybių (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų rajonų) Nevyriausybinių organizacijų tarybų narius 2024 m. birželio 6 d. 9.00 val. dalyvauti Utenos regiono NVO tarybų forume.

Skaityti daugiau

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kviečia

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, laikydamasi savo pažado daugiau dėmesio skirti regionams, kviečia gegužės 29-31 bei birželio 4-5 dienomis visos Lietuvos miestų ir miestelių mokyklas, norinčias sužinoti daugiau apie vartotojų teises ir pareigas bei sudalyvauti protmūšyje ir laimėti prizų savo klasei, registruotis į VVTAT edukacijas el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Kad diena būtų kupina įspūdžių, siūlome suplanuoti visos dienos ekskursiją Vilniuje ir aplankyti ne tik VVTAT, bet ir mūsų kolegų Lietuvos bankas Pinigų muziejų. Ekskursija nemokama, tačiau būtina registruotis iš anksto: www.pinigumuziejus.lt/lt/ekskursijos
• Nepraleiskite progos aplankyti Energetikos ir technikos muziejus ir naujausią Virsmo salę, interaktyvią NATO parodą bei susipažinti su senovės graikų išradimais parodoje „Archimedas ir jo laikas“. Išankstinė registracija nebūtina, o vaikams taikoma nuolaida. Daugiau informacijos: etm.lt

Melioracija – mūsų visų rūpestis

Į Utenos rajono savivaldybės administraciją neretai kreipiasi žmonės dėl klausimų, susijusių su melioracija, todėl pabandysime trumpai apžvelgti visus aktualius klausimus, susijusius su melioracijos sistemų priežiūra, remontu ir kt.
Melioracijos statinių priklausomybė. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, ir juose esantys melioracijos statiniai, tvenkiniai, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.

Skaityti daugiau

Pakeistas paraiškų priėmimo tvarkaraštis

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraštis.
Grafike numatoma iki birželio 14 d. (anksčiau - iki gegužės 31 d.) pratęsti paraiškų priėmimą pagal KPP priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.
Paraiškų priėmimas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) paramai gauti pagal KPP priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vyks liepos 1 - 31 dienomis. Šis paraiškų priėmimas skirtas pieninės galvijininkystės sektoriui.

Skaityti daugiau

Žievėgraužiui tipografui plisti orai labai palankūs – kviečiame miškų savininkus bei valdytojus rūpintis savo eglynų sveikatingumu

2024 05 28 zievagrauzis2024 metų gegužės 20–23 dienomis atlikta antra žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) skraidančių vabalų apskaita. Suskaičiuoti į populiacijos stebėjimui skirtas gaudykles pakliuvę vabalai. Kenkėjo populiacija, lyginant su 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 4 regionuose. 2 išliko labai panašiame lygyje ir pamažėjo 16 regionų.
Žievėgraužio tipografo populiacijos gausumas po 2 apskaitų ir jos palyginimas su 2023 metais
Labiausiai pagausėjo skraidančių kenkėjų Ignalinos ir Trakų regionuose, kur atitinkamai vidutiniškai sugauta 39 procentais ir 31 procentu daugiau vabalų nei pernai per tą patį laikotarpį. Sumažėjo sugaudytų kenkėjų Raseinių (65 procentais), Mažeikių (54 procentais), Jurbarko (48 procentais) ir Rokiškio (41 procentu) regionuose. Absoliučiai daugiausiai žievėgraužio tipografo vabalų sugauta Biržų regiono teritorijoje, mažiausiai – Jurbarko.

Skaityti daugiau

Smurtas prieš vaiką – problema, kurios negalime toleruoti

2023 01 03 smurtasValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba akcentuoja, kad gaunamų pranešimų skaičius dėl smurto prieš vaikus auga kiekvienais metais – 2020 m. buvo gauta 39 430 pranešimų, 2021 m. – 40 493, 2022 m. – virš 44 500.
Kas yra smurtas prieš vaikus?
Smurtas prieš vaikus tai yra veiksmai, kai tai daroma tyčia: veikiant ar neveikiant, tiesiogiai ar netiesiogiai, tyčia daromas poveikis vaikui. Tai gali būti fizinis, psichologinis, seksualinis smurtas, smurtu taip pat laikoma ir ilgalaikė vaiko nepriežiūra.
TAČIAU: smurtu nelaikomi veiksmai, kai prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, bet šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus jo fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir vaiko negalima apsaugoti kitomis priemonėmis.

Skaityti daugiau

Kodėl svarbu balsuoti?

2024 05 27 paskaitaEuropos Parlamento biuras Lietuvoje drauge su EUROPE DIRECT tinklu Lietuvoje rengia nuotolinę akademinės valandos paskaitą – diskusiją jaunimui su prof. dr. Mindaugu Jurkynu „Kodėl svarbu balsuoti?” .
Diskusija vyks birželio 4 d., pradžia 11 val.
Maloniai prašome registruotis asmeniškai ar klasėmis
https://forms.gle/vsfdaEe2kbQu4K6M7
Diskusijos nuoroda bus atsiųsta prisiregistravusiems.

Gegužės 28 d. minima Tarptautinė lengvai suprantamos kalbos diena

2024 05 28 lengvaiLengvai suprantama kalba (angl. „easy-to-read“) – tai ekspertų sukurtas ir pasaulyje plačiai paplitęs informacijos pateikimo būdas, kurio universalus teksto išdėstymas, iliustracijos ir teksto stilius ypač palengvina informacijos prieinamumą skaitymo, suvokimo iššūkių, intelekto negalią turintiems asmenims.
Linkime, kad visi viešai skelbiami dokumentai, rašytiniai pranešimai, tekstai būtų pateikti aiškiai ir suprantamai kiekvienam visuomenės nariui.

VYTAUTAS KAZIELA – ,,POEZIJOS PAVASARIO“ LAUREATAS

2024 05 28 VYTAUTAS KAZIELA60-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatu tapo uteniškis poetas, publicistas Vytautas Kaziela. Jis apdovanotas už eilėraščių knygą „Neatsimerk, Viešpatie“.
„Poezijos pavasario“ premija skiriama už geriausią naują poezijos knygą, pasirodžiusią per praėjusius kalendorinius metus. Premija Vytautui Kazielai buvo įteikta „Poezijos pavasario“ festivalio baigiamajame renginyje, kuris vyko gegužės 26 dieną Vilniaus rotušėje. Festivalio ,,Poezijos pavasaris“ rengėjai – Lietuvos rašytojų sąjunga, Rašytojų klubas.

Skaityti daugiau

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041