school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo skelbimai 2021 m. lapkričio mėn.

2021-11-29

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“

2021-11-22

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-307 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Tauragnų mstl.)“, keitimą.

Detaliojo plano keitimo tikslai:
1. Pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8267/0003:513 Tauragnų k. v.) naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą A. Musteikio g. 58, Tauragnų mstl., Utenos r.;
2. Nustatyti ir/ar patikslinti žemės sklype teritorijos naudojimo reglamentus;
3. Nustatyti ir/ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
4. Numatyti ir/ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius, numatyti ir/ar patikslinti servitutus;
5. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus ir kitus galimus naudojimo būdus žemės sklypuose, kurie patenka į detaliojo plano ribas.

Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Tauragnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Visuomenės atstovai nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 6 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64 030, 43 548, 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS


2021-11-11

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMĄ „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO ORGANIZAVIMO"
Planuojama keisti bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-277 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-228 redakcija).
Bendrojo plano keitimo tikslai:
1. Nustatyti prioritetinės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, prioritetinės infrastruktūros vystymo etapus, išskirti prioritetinės infrastruktūros vystymo teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;
2. Nustatyti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, stebint tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir energijos išteklių tausojimo, priklausomybės nuo iškastinių energijos išteklių ir energijos importo mažinimo bei kitus energetikos raidos šuolius;
3. Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą;
4. Numatyti sprendinius investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę, atsinaujinančią pramonę ir ekonominį potencialą, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
5. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.
Susipažinti su įsakymu dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo organizavimo galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos rajono savivaldybės seniūnijų skelbimų lentose. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058, el.
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO ORGANIZAVIMO"

2021-11-03

Informuojame, kad parengtas Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ keitimas

Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., int. svetainė: www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..; proj. koordinatorė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54100, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. TS-225 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“; Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. AĮ-873 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-82-19-474).
Planuojamos teritorijos adresas – Utenos rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1229 km²).
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimo dokumentas.
Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.
Planavimo tikslai:
 nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Planavimo uždaviniai:
 Nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Susipažinti su parengtais Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2021 11 12 iki 2021 11 25 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau–TPDRIS), interneto svetainės adresas - www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD numeris S-RJ-82-19-474.

Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. (8 389) 64 030; (8 389) 64 058, (8 687) 83 975, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; www.utenai.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041