school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

2020 m. kovo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, posėdžio tiesioginės transliacijos galimybių, verslo įmonių finansinės ir kitokios paramos sveikatos priežiūros įmonėms karantino sąlygomis, karantinuotų asmenų viešbutyje „Viešbutis“ priežiūros, minėtų asmenų teigiamų vertinimų dėl gyvenimo sąlygų viešbutyje, mobilaus patikros punkto darbo, bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su administracijos skyrių vedėjais, specialistais, atsakingais už koronaviruso situacijos valdymą Utenos rajone, esamos situacijos aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atvykusių iš užsienio izoliavimo savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių dezinfekavimo, Utenos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto lėšų perskirstymo, kultūros, NVO, religinių bendruomenių, paminklotvarkos, jaunimo veiklos, sporto ir kitų programų lėšų perskirstymo, mobilaus kopronaviruso patikros punkto veiklos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas su administracijos skyrių vedėjais, specialistais, atsakingais už koronaviruso situacijos valdymą Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atvykusių iš užsienio izoliavimo savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, tolimųjų reisų vairuotojų, grįžusių iš užsienio, izoliavimo galimybių, izoliavimo vietų apsaugos, daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių dezinfekavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, posėdžio surengimo nuotoliniu būdu, mobilaus punkto, atidaromo 12 val., apšvietimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė,
10.00 val. – meras kartu su pavaduotoju Vitalijumi Šeršniovu, patarėju Henriku Zabiela lankysis mobiliame koronaviruso patikros punkte, kuris atidaromas 12 val.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mobilaus punkto atidarymo, punkto darbuotojų mokymų, priemonių PGR testų paėmimui įsigijimo asmens sveikatos priežiūroms įstaigoms, Utenos ligoninės pasirengimo koronaviruso plitimo Utenos rajone atveju, būtinos atvykusių iš užsienio izoliacijos, saviizoliacijoje esančių asmenų kontrolės, apsaugos priemonių įsigijimo, savanorių pasitelkimo situacijai valdyti, vaikų, netekusių tėvų ar artimųjų globos dėl koronaviruso plitimo, apgyvendinimo ir priežiūros, bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
9.00 val. – pasitarimas su administracijos skyrių vedėjais, specialistais, atsakingais už koronaviruso situacijos valdymą Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2020 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimo, nurodymo UAB „Utenos butų ūkis“ dezinfekuoti daugiabučių laiptines, apsaugos priemonių mobiliam punktui, AB „Utenos trikotažas“ pasiūtų apsaugos kaukių, savanorių pasitelkimo palaikyti viešąją tvarką mieste, savivaldybės įstaigų aprūpinimo dezinfekcinėmis priemonėmis, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio surengimo nuotoliniu būdu, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės ir rengiamų sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Zita Jasiunavičienė,
9.00 val. – pasitarimas dėl mobilaus koronaviruso patikros punkto atidarymo, medikų, dirbsiančių mobiliame punkte, apmokymo, izoliacijai skirtų patalpų, iš užsienio atvykusių apgyvendinimo izoliacijai skirtose patalpose, jei patys neturi sąlygų izoliuotis. Dalyvauja Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Monika Makaveckienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl saviizoliacijos nesilaikančių gyventojų kontrolės, besibūriuojančių gyventojų viešose erdvėse mieste perspėjimo. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2020 m. kovo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pagalbos ir paramos verslui, Utenos pramonės įmonių darbo karantino sąlygomis, paramos ir pagalbos paketų parengimo verslui bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio surengimo nuotoliniu būdu arba surengimo kitoje vietoje, išlaikant atstumą tarp tarybos narių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės ir rengiamų sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, VšĮ Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
9.00 val. – pasitarimas dėl mobilaus koronaviruso patikros punkto įkūrimo, izoliacijai skirtų patalpų paskyrimo, apsaugos priemonių (respiratorių, kaukių, kombinezonų ir kt.) įsigijimo. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Monika Makaveckienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui karantino sąlygomis, Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo programos koregavimo, paraiškų SVV rėmimo programai priėmimo tęsimo, mokesčių lengvatų taikymo smulkiajam ir vidutiniam verslui, paramos verslo įmonėms, kurių veikla uždrausta (kirpykloms, grožio salonams, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų centrams ir kt.), kaimo rėmimo programos koregavimo koronaviruso plitimo sąlygomis, galimybių atidėti paraiškų vertinimą bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Vaidas Lankauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas

2020 m. kovo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos, mobilaus tyrimų dėl COVID-19 punkto įrengimo šalia Utenio stadiono, daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimo koronaviruso atsiradimo atveju, priminimo įmonių vadovams laikytis karantino priemonių, vadovautis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais ir rekomendacijomis, mero kreipimosi į įmonių vadovus dėl apsaugos priemonių suteikimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė,
9.00 val. – pasitarimas dėl galimybės Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį surengti nuotoliniu būdu, pasirengimo tarybos nariams dalyvauti tarybos posėdyje nuotoliniu būdu bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickiene.
10.00 val. – pasitarimas dėl naujų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijų švietimo įstaigoms, Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos, paslaugų teikimo nuotolinių būdu, mokyklinių autobusiukų parengimo pavėžėti ekstra atvejais ir kt. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl keleivių pavėžėjimo kelių transportu reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, specializuotais ir užsakomaisiais reisais sutarties pratęsimo, miesto ir priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščių pakeitimo, viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos, gyventojų patekimo į Utenos rajono savivaldybės administraciją, galimybės Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį surengti nuotoliniu būdu, paramos priemonių karantino sąlygomis verslui bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono medikų aprūpinimo apsaugos priemonėmis, mobilios tyrimų dėl COVID-19 paėmimo vietos paskyrimo. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl darbo apmokėjimo pedagogams ir švietimo įstaigas aptarnaujančiam personalui karantino sąlygomis, galimybės atidaryti antrą budinčią grupę vaikų lopšelyje-darželyje „Voveraitė“ vaikams, kurių tėvai negali prižiūrėti namuose, mokesčio už neformalųjį bei priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą mažinamo 50 proc. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriumi Dariumi Drunga ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi Edvinu Ašokliu.

2020 m. kovo 16 d.

8.00 val. – vadovų pasitarimas su skyrių vedėjais, seniūnais dėl karantino paskelbimo Lietuvoje, Utenos rajono savivaldybės administracijos darbo koronaviruso plitimo grėsmes atvejais ir paskelbto karantino sąlygomis, gyventojų priėmimo Utenos rajono savivaldybės administracijoje pasikeitimų, gyventojų aptarnavimo išduodant leidimui laidojimui, suteikiant socialines pašalpas bei suteikiant kitas būtinas paslaugas, maisto pristatymo socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, santuokų registravimo, darbo nuotoliniu būdu, švietimo įstaigų veiklos karantino paskelbus karantiną, vaikų lopšelyje-darželyje „Gandrelis“ atidarytos budinčios grupės vaikams, kurių tėvai negali prižiūrėti namuose, maisto paketų pristatymo į namus vaikams, gaunantiems nemokamą maitinimą, izoliavimo galimybių suteikimo iš užsienio grįžusiems gyventojams, neturintiems, kur saviizoliuotis, operatyvias informacijos teikimo gyventojams bei kitais klausimais.
14.00 val. – susitikimas su kavinės prie Dauniškio ežero, buvusio „Dobilo“, savininkais dėl tolesnio bendradarbiavimo ir kavinės pastato rekonstrukcijos.

2020 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarimo „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ protokolo, kuriame pateikti nurodymai, kaip elgtis koronaviruso plitimo atveju, sprendimų, kultūros, laisvalaikio, sporto įstaigų veiklos ribojimo, ugdymo proceso stabdymo ugdymo įstaigose, savivaldybės veiksmų užtikrinant vaikų priežiūrą išimtinais atvejais (nemokamo maitinimo) ugdymo įstaigose, viešų renginių atšaukimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl koronaviruso plitimo, karantinavimo vietų koronaviruso grėsmės Utenos rajone atveju, dezinfekavimo priemonių būtino įsigijimo įmonėms, organizacijoms, įstaigoms, Utenos rajono gyventojų, neseniai besilankiusių Italijoje, įspėjimo dėl dviejų savaičių karantinavimo ir kontroliavimo, kaip laikosi įspėjimo, rekomendacijų kaip elgtis koronoviruso plitimo atvejais parengimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms teikimo įsigyjant pirmą būstą. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2020 m. kovo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plano projekto, „Saulės“ gimnazijos bendruomenės peticijos, galimybių perduoti ugdymo įstaigų priežiūrą ne darbo metu saugos tarnyboms, klasių komplektų naujais 2020–2021 mokslo metais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 26 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
18.00 val. – meras dalyvaus Kovo 11-osios minėjime, vyksiančiame Utenos kultūros centre, nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms įteiks Utenos krašto garbės piliečio vardo regalijas.

2020 m. kovo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Utenos rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plano projekto, Laimės miestomoncepcijos [`ąčwsUtenos krašto garbės piliečių vardo suteikimo nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms Kovo 11-osios proga, koronaviruso plitimo grėsmės, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – pasitarimas dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms teikimo, finansinės paskatos jaunoms šeimoms įstatymo pataisų. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
15.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos plano projekto. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

2020 m. kovo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos pramonės parko steigimo, žemės sklypų savininkų sutikimo įtraukti nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą į pramonės parko teritoriją, fontano Dauniškio ežere veiklos atnaujinimo, išliekamąją vertė turinčios dovanos miestui 760-ojo jubiliejaus proga, gyventojų pasiūlymų dėl dovanos miesto jubiliejui, pramoginių veiklų Dauniškio parke plėtros, paramos jaunai šeimai įsigyjant pirmą būstą bei kitais klausimais.
10.30 val. – susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės meru Justu Rasiku dėl bendro lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos pramonės parko steigimo, žemės sklypų įtraukimo į Utenos pramonės parko teritoriją, žemės sklypų savininkų sutikimo įtraukti nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą į pramonės parko teritoriją, žemės sklypų paskirties keitimo, kavinės prie Dauniškio ežero statybos, konkurso Utenos kraštotyros muziejaus direktoriaus pareigoms užimti, Kovo 11-osios šventės renginių, Garbės piliečių apdovanojimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2020 m. kovo 4 d.
8.15 val. – pasitarimas dėl nuo kovo 4 d. Utenoje pradėjusio veikti „Socialinio taksi“, kuris užtikrins įvairią negalią turintiems žmonėms saugų ir patrauklų keliavimą, socialinių paslaugų gyventojams namuose teikimo, investicinių projektų, Utenos – Laimės miesto – įvaizdžio kūrimo ir kt. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
13 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2020 m. kovo 3 d.
8.15 val. – pasitarimas dėl Indvidualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo Daugailių, Kuktiškių miesteliuose bei Vaikutėnų kaime. Dalyvauja UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius Gintaras Diržauskas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Daugailių seniūnijos seniūnė Giedrė Eimutienė, Kuktiškių seniūnijos seniūnas Aistis Kukutis, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas.
11 val. – pasitarimai administracijoje.
13 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2020 m. kovo 2 d.
8.15 val. – pasitarimas dėl koronaviruso plitimo grėsmės, Utenos ligoninės pasirengimo pasitvirtinus koronaviruso atvejui, gyventojų informavimo apie koronavirusą, kaip elgtis, kad nebūtų galima apsikrėsti koronavirusu, ligonių lankymo uždraudimo ligoninėje. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
14 val. – susitikimas su rajono mokyklų vadovais dėl jų darbo vertinimo.
15 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041