school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

Pareigos:
specialistas
Adresas:
Utenio a. 4-324kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 59951
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. renka informaciją apie pastatų prisijungimą prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, ją kaupia, sistemina, apdoroja ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
1.2. renka informaciją apie geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus, paviršinių nuotekų tvarkytojus, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas ir informuoja visuomenę;
1.3. rengia informaciją apie Vandenų srities plėtros programos veiksmų plano priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia Skyriaus vedėjui;
1.4. dalyvauja rengiant įvairius projektus, programas aplinkos apsaugos ir civilinės saugos srityje;
1.5. atlieka techninį darbą rengiant informaciją visuomenei apie Utenos rajono savivaldybės (toliai – Savivaldybė) teritorijoje vykdomus projektus, infrastruktūros objektų plėtrą;
1.6. teikia siūlymus dėl bemotorio transporto infrastruktūros plėtros;
1.7. dalyvauja atliekų sudėties nustatymo stebėjimo komisijos veikloje;
1.8. atlieka techninį darbą nagrinėjant, rengiant atsakymus į gaunamų fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;
1.9. dalyvauja konsultuojant fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
1.10. padeda rengti savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrinti jų įgyvendinimą;
1.11. atlieka techninį darbą pateikiant informaciją, susijusią su skyriaus veikla, savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje;
1.12. atlieka techninį darbą rengiant dokumentus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti.
1.13. organizuoja prevencinę veiklą, siekiant išvengti ypatingųjų ekologinių situacijų;
1.14. atlieka techninį darbą surenkant duomenis, reikalingus ataskaitoms Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, kitoms įstaigoms ir institucijoms pateikti, teikia surinktus duomenis skyriaus vedėjui;
1.15. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.16. dalyvauja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo stebėsenos vykdyme, rengia ataskaitas;
1.17. teikia pasiūlymus dėl aplinkosauginių objektų rangos darbų vykdymo, rengia susijusius dokumentus, prižiūri darbus;
1.18. atlieka kitus Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestus darbus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041