school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Viešosios tvarkos skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 7, 733 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63895
Mobilusis telefonas:
+370 614 77137
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja struktūrinio padalinio darbą pagal jo nuostatus.
11. Išaiškinus administracinės teisės pažeidimus pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinės teisės pažeidimų bylas.
12. Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei Utenos rajono savivaldybės priimti teisės aktai (įsakymai).
13. Pagal įgaliojimą atstovauja Utenos rajono savivaldybės administracijai ir gina savivaldybės interesus įvairiuose pasitarimuose, posėdžiuose, teismuose.
14. Koordinuoja Nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektus.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – teisės srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. studijų kryptis – teisė;
1.8. darbo patirtis – atstovavimo teisme patirtis;
1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Transporto priemonių pažymėjimai:
2.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Parengti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl gaisrų prevencijos Utenos rajono savivaldybėje 2022-2024 metų programos patvirtinimo“ projektą.
Vertinimo rodiklis: Parengtas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl gaisrų prevencijos Utenos rajono savivaldybėje 2022-2024 metų programos patvirtinimo“ projektas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-06-30

2 užduotis: Įgyvendinti Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357, nuostatas.
Vertinimo rodiklis: Vadovaujantis Aprašu, išnagrinėta ne mažiau kaip 90 proc. daugiabučių namų gyventojų pareikštų prieštaravimų dėl rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose bei parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Koordinuoti nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų konkurso organizavimą ir vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą.
Vertinimo rodiklis: Koordinuotas nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų konkurso organizavimas ir vykdyta ne mažiau nei penkių projektų įgyvendinimo priežiūra.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Vykdyti sutarčių administravimą.
Vertinimo rodiklis: Vykdyta ne mažiau nei dešimties sutarčių administravimo kontrolė.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041