school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius

Pozicija:
specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 217 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63894
Mobilusis telefonas:
+370 616 31196
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS  SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybos, statinių naudojimo priežiūrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
1.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja organizuojant savivaldybės objektų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus ir statybos srities inžinerines paslaugas pagal statybos priemonių metinį planą:
2.1.1. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams ir paslaugoms pirkti, rengiant technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;
2.1.2. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose su projektuotojais, rangovais (techninių projektavimo užduočių, projektavimo sąlygų sąvado rengimas, leidimų statybai gavimas, defektinių aktų rengimas, darbų sąmatų sudarymas ir pan.);
2.1.3. rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbams atlikti;
2.2. dalyvauja vykdant objektų statybos techninę priežiūrą, atlieka su tuo susijusius skyriaus vedėjo pavedimus;
2.3. rengia statistines ir kitas ataskaitas statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų vykdymo bei statybos techninės priežiūros srityse;
2.4. kontroliuoja ir organizuoja savivaldybės įstaigų šilumos ūkio, šiluminių mazgų, katilinių priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, ekonomišką ir saugų eksploatavimą, senų susidėvėjusių įrenginių keitimą naujais, kokybiškais, taupiai naudojančiais energetinius resursus;
2.5. organizuoja metiniame statybos priemonių plane numatytų objektų šilumos ūkio statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų ir inžinerinių paslaugų vykdymą pagal patvirtintą statybos priemonių planą;
2.6. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.7. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
2.8. vykdo kitus su savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041