school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyresn. specialistė (civilinė metrikacija)
Adresas:
Utenio a. 4, 102 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48690
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (aukštesnysis, specialusis vidurinis) išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinės būklės aktų registravimą ir su tuo susijusiose srityse, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų;
7.2. priima dokumentus iš asmenų, besikreipiančių į Skyrių dėl civilinės būklės aktų registravimo;
7.3. rengia gimimų, mirčių, santuokų sudarymo ir nutraukimo, vardo, pavardės keitimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir pripažinimo įrašus ir visus su jais susijusius dokumentus (liudijimus, pažymas, pranešimus) teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti. Pasirašo įrašuose kaip antrasis asmuo (rengėjas);
7.4. rengia civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo, atkūrimo įrašus, rengia išvadas, pildo liudijimus ir kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, teikia juos Skyriaus vedėjui pasirašyti, formuoja bylas;
7.5. rengia dokumentus, susijusius su sudarytų bažnytinių santuokų apskaita, su užsienio valstybėse sudarytų Lietuvos Respublikos piliečių santuokos sudarymo ir jos nutraukimo, gimimų, mirčių ir kitų civilinės būklės aktų įrašų registravimu, teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.6. dalyvauja iškilminguose santuokų registravimo ceremonialuose savo darbo metu;
7.7. rengia mirusių Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių pasų grąžinimo Migracijos tarnybai ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai aprašus ir teikia juos Skyriaus vedėjui pasirašyti;
7.8. rengia santuokų registravimo grafikus ir teikia juos Skyriaus vedėjui tvirtinti;
7.9. tvarko Skyriaus dokumentų valdymą – užregistruoja ir išsiunčia Skyriaus siunčiamus raštus. Skyriuje gautus raštus užregistruoja, pateikia juos Skyriaus vedėjui, po to – vykdytojams, susega į bylas, atžymi apie įvykdymą, seka jų įvykdymo terminus (nesant darbuotojo, atliekančio šią funkciją);
7.10. suveda archyvinius duomenis į kompiuterinę duomenų bazę pagal turimas civilinės būklės aktų įrašų knygas;
7.11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.12. rengiant civilinės būklės aktų įrašus, seka numeruotų blankų panaudojimo eiliškumą, įtraukia išduotus liudijimus į dokumentų registrą, užtikrina valstybės rinkliavos surinkimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. tvarko Skyriaus inventoriaus, kanceliarinių priemonių nurašymą;
7.14. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka, sudaro bažnytinių knygų abėcėlines rodykles;
7.15.teikia konsultacijas ir informaciją tiesiogiai ir telefonu besikreipiantiems asmenims savo kompetencijos klausimais;
7.16. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


 

METINĖS UŽDUOTYS
1. Perrašyti susidėvėjusios 1950 m. gimimų, mirčių, santuokų sudarymo, santuokų nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, vardo, pavardės pakeitimo įrašų abėcėlinės rodyklės knygą.
2. Perrašyti susidėvėjusios 1951 m. gimimų, mirčių, santuokų sudarymo, santuokų nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, vardo, pavardės pakeitimo įrašų abėcėlinės rodyklės knygą.
3. Perrašyti susidėvėjusios 1952 m. gimimų, mirčių, santuokų sudarymo, santuokų nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, vardo, pavardės pakeitimo įrašų abėcėlinės rodyklės knygą.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041