school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Pozicija:
vyr. specialistė (civilinė metrikacija)
Adresas:
Utenio a. 4, 101 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61614
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų archyvavimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinės būklės aktų registravimą ir su tuo susijusiose srityse, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas jo komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, jam negalint eiti pareigų (II PL);
2.2. rengia gimimų, mirčių, santuokų sudarymo ir nutraukimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir pripažinimo, įvaikinimo, asmens vardo, pavardės keitimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo įrašus ir visus su jais susijusius dokumentus (išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas) teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui pasirašyti. Pasirašo įrašuose kaip antrasis asmuo (rengėjas);
2.3. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus;
2.4. rengia vardo, pavardės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo bylas ir teikia skyriaus vedėjo pavaduotojui tvirtinti;
2.5. rengia metinę ataskaita apie civilinės būklės akto įrašų registravimą;
2.6. priima dokumentus iš asmenų, besikreipiančių į Skyrių dėl civilinės būklės aktų registravimo;
2.7. užregistruoja ir išduoda parengtus dokumentus interesantams;
2.8. dirba su Metrikacijos paslaugų informacine sistema (toliau - MEPIS).
2.9. užtikrina savo atlikto darbo MEPIS programoje teisėtumą, teisingumą ir konfidencialumą;
2.10. registruoja interesantų prašymus į registrus, o gaunamus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje KONTORA;
2.11. dalyvauja iškilmingose santuokų registravimo ceremonijose savo darbo metu, rengia dokumentus, reikalingus santuokai sudaryti;
2.12. rengia santuokų registravimo grafikus, teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui tvirtinti, skelbia viešai Savivaldybės internetinėje svetainėje;
2.13. vykdo vedėjo pavaduotojo pavedimus: rengia atsakymus, atsiliepimus, išvadas, kitus dokumentus;
2.14. tvarko skyriaus archyvą: parengia skyriaus dokumentus archyviniam saugojimui, parengia bylų apyrašus, dokumentacijos planą, registrų sąrašą, dokumentų sutvarkymo archyvinę pažymą, derina su apskrities archyvu bei įveda į elektroninę archyvo informacinę sistemą. Pasibaigus bylų saugojimo terminui, rengia dokumentų naikinimo aktus ir teikia vedėjo pavaduotojui tvirtinti;
2.15. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.16. teikia konsultaciją ir informaciją besikreipiantiems asmenims savo kompetencijos klausimas;
2.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.METINĖS UŽDUOTYS

1. Papildyti 1982 m. archyvinę abėcėlinę knygą.
2. Atnaujinti 1961-1965 m. archyvinių knygų nugarėles.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041