school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 218 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64049
Mobilusis telefonas:
+370 614 10812
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Dalyvauja Utenos regiono plėtros planų rengime.
11. Koordinuoja Utenos verslo informacijos centro ir Utenos turizmo informacijos centro veiklos klausimų sprendimą.
12. Analizuoja keleivių srautus Utenos rajone, teikia pasiūlymus keleivinio transporto maršrutų optimizavimui, teikia rekomendacijas UAB „Utenos autobusų parkas" darbo efektyvumui didinti.
13. Koordinuoja Utenos rajono savivaldybės administracijai teisės aktais pavestų keleivinio transporto veiklos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje klausimų sprendimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – vadyba;
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Koordinuoti Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano parengimą ir vykdyti plano įgyvendinimo stebėseną
Vertinimo rodiklis: Iki 2022 m. sausio mėn. 31 d. parengtas ir Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti pateiktas Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginis veiklos planas. Per 2022 m. Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti pateikta Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginio veiklos plano tikslinimai - ne daugiau kaip 2 kartai
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Pakoreguoti Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą
Vertinimo rodiklis: Utenos rajono savivaldybės taryboje patvirtintas pakoreguotas Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-31

3 užduotis: Koordinuoti Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos projektų konkursų organizavimą ir vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą
Vertinimo rodiklis: Per 2022 m. suorganizuotų konkursų sk. - ne mažiau 2, koordinuojamų įgyvendinamų projektų sk.- ne mažiau 45
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti investicinių projektų, finansuojamų iš įvairių finansavimo šaltinių, paraiškų rengimą.
Vertinimo rodiklis: Parengta ir pateikta ne mažiau 2 investicinių projektų paraiškos finansavimui gauti
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Koordinuoti Utenos miesto darnaus judumo plano dalies (viešojo transporto tinklo plėtra) tikslinimą, susisiekimo mieste naujais žiediniais maršrutais tvarkaraščių parengimą
Vertinimo rodiklis: Patikslintas Utenos miesto darnaus judumo planas -1 vnt., parengti žiedinių maršrutų tvarkaraščiai - ne mažiau 2 vnt.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041