school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Pozicija:
investicijų specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, 211 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43522
Mobilusis telefonas:
+370 698 82421
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS INVESTICIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti verslo investicijų pritraukimo darbo patirties;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, ekonominę plėtrą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
1.5. mokėti efektyviai planuoti veiklas ir laiką;
1.6. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina veiksmingą bendravimą su verslo įmonėmis ir verslo investicijų pritraukimą į Uteną;
2.2. įtvirtina Utenos miesto žinomumą užsienio rinkose;
2.3. bendradarbiauja su institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais, konsultuojasi su suinteresuotomis pusėmis;
2.4. organizuoja Utenos investicijų, verslo aplinką, jos plėtros skatinimą bei pačius investicijų projektus pristatančių leidinių rengimą, išleidimą ir platinimą, rengia analogišką medžiagą kitiems leidiniams ir informaciniams pranešimams, teikia informaciją, talpinamą VšĮ Utenos verslo informacijos centro ir Utenos rajono savivaldybės tinklapiuose;
2.5. organizuoja konferencijas bei Utenos miesto plėtros, investicijų projektų ir investicijų galimybių pristatymą teminėse tarptautinėse ir vietinėse parodose, atstovauja Utenos miesto savivaldybei tokio tipo renginiuose;
2.6. nagrinėja stambių investuotojų pasiūlymus dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybės;
2.7. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su viešąja įstaiga „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitais Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūriniais (teritoriniais) padaliniais bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;
2.8. analizuoja Lietuvos bei užsienio valstybių savivaldybių patirtį investicijų pritraukimo ir skatinimo srityje;
2.9. vertina investicinių projektų patrauklumą rinkos sąlygomis, analizuoja informaciją ir teikia išvadas;
2.10. pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus;
2.11. vykdo kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

_________________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041