school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kultūros skyrius

Pozicija:
specialistas
Adresas:
Utenio a. 7, 723 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63980
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

KULTŪROS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą architektūros arba dailės krypčių išsilavinimą.
1.2. Žinoti teisės aktus viešojo administravimo, vietos savivaldos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, tvarkymo ir kitose su atliekamomis funkcijomis susijusiose srityse, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.
1.3. Mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
1.4. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
1.5. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
1.6. Būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Vykdo savivaldybės nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
2.2. Tikrina, stebi, fiksuoja kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją, susijusią su kultūros vertybėmis, teikia jų valdytojams informaciją apie tai bei įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus. Apžiūri, fiksuoja, tiria kitus nekilnojamuosius ir kilnojamus objektus, kurie gali turėti vertingųjų savybių.
2.3. Inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui.
2.4. Informuoja Kultūros paveldo departamentą prie kultūros ministerijos apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų ir vietovių.
2.5. Atlieka techninį darbą rengiant metines savivaldybės paminklotvarkos programas, paraiškas papildomoms kooperuojamoms lėšoms objektų restauravimui iš valstybės biudžeto, religinių bendruomenių lėšų ir kitų šaltinių gauti.
2.6. Rengia ir teikia Kultūros skyriaus vedėjui savo darbo metinius ir kitus veiklos planus savo kompetencijos klausimais ir už juos atsiskaito.
2.7. Koordinuoja seniūnijų veiklą tvarkant archeologijos objektus, nustatant atliekamų viešųjų darbų rūšis ir apimtis.
2.8. Bendradarbiauja su savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojais, su Švietimo, sporto ir turizmo skyriumi, Utenos turizmo informacijos centru, Kraštotyros muziejumi populiarinant nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus, pritaikant juos muziejinei bei turistinei veiklai.
2.9. Bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldotvarkos padaliniais savo kompetencijos klausimais.
2.10. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais. Teikia jiems, taip pat kitiems savivaldybės administracijos padaliniams siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais.
2.11. Nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos.
5.10. Dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų sprendimų projektus nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos klausimais.
5.11. Rengia ir teikia medžiagą internetiniame puslapyje, spaudoje savo srities klausimais.
5.12. Atlieka kitus skyriaus vadovo ir administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041