school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kultūros skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 7, 721 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63891
Mobilusis telefonas:
+370 612 46238
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Inicijuoja ir koordinuoja įvairių programų, strateginių, investicinių projektų kultūros srityje, finansuojamų iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES programų, įgyvendinimą.
11. Planuoja, organizuoja kultūros ir jaunimo politikos strategiją savivaldybėje ir kontroliuoja įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros politikos formavimo.
12. Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
13. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kultūrinio turizmo plėtros programas.
14. Organizuoja skyriaus darbą vadovaujantis skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – istorija (arba);
1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Parengti Utenos rajono kultūros politikos strategiją 2022-2026 m. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Vertinimo rodiklis: Parengta Utenos rajono kultūros politikos strategija ir patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Parengti Utenos rajono kultūros ir meno kūrėjų skatinimo tvarkos aprašą
Vertinimo rodiklis: Parengta Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno kūrėjų skatinimo tvarka ir patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-10-01

3 užduotis: Koordinuoti Utenos apskrities tolygios kultūrinės raidos programos įgyvendinimą Utenos rajone
Vertinimo rodiklis: Įgyvendintas programos konkursų viešinimas, suteikta ne mažiau kaip 10 konsultacijų projektų rengimo klausimais, skirtas kofinansavimas finansavimą gavusiems projektams
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Kultūros skyriaus parengtų teisės aktų peržiūrėjimas
Vertinimo rodiklis: Nuolat peržiūrimi Kultūros skyriaus parengti teisės aktai ir įgyvendintos juose nustatytos užduotys, planuojama ne mažiau 2-jų.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041