school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 320 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64012
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtros bei administravimą, Europos Sąjūngos (toliau - ES) paramos administravimą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tvarko Ūkininkų ūkių registrą teisės aktų nustatyta tvarka: priima prašymus ir reikalingus dokumentus ūkiui įregistruoti, keisti duomenis, išregistruoti, suveda duomenis į kompiuterinę duomenų bazę, užpildo ūkio įregistravimo pažymėjimus, juos registruoja pažymėjimų apskaitos knygoje ir išduoda ūkininkams;
7.2. pildo nuolatinio saugojimo griežtos atskaitomybės ūkininkų ūkių pažymėjimų blankų ir pažymėjimų išdavimo apskaitos knygą;
7.3. formuoja ir registruoja ūkininkų ūkių bylas, užtikrina jų saugumą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją institucijoms, ūkininkų ūkių registravimo klausimais;
7.5. kiekvieną mėnesį teikia informaciją Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apie griežtos apskaitos ūkininkų ūkių įregistravimo pažymėjimų panaudojimą;
7.6. priima bičių laikytojų paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus paramai už papildomą bičių maitinimą gauti;
7.7. tvarko Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą teisės aktų nustatyta tvarka: priima prašymus valdoms registruoti iš seniūnijų specialistų bei valdų valdytojų, keisti duomenis, išregistruoti, įveda duomenis į kompiuterinę duomenų bazę, perduoda prašymus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, iš šio centro gautus duomenis perduoda seniūnijoms, išduoda pažymas valdų valdytojams apie valdos įregistravimą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kiekvienais metais atnaujina žemės ūkio valdų valdytojų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. konsultuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistus ir teikia jiems metodinę pagalbą žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo klausimais;
7.9. konsultuoja asmenis ūkio kūrimo, ekologinio ūkininkavimo, nacionalinės bei ES paramos gavimo, žemės ūkio produkcijos gamybos, realizavimo, perspektyvių technologijų diegimo klausimais, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ar Savivaldybės administracijos direktoriui dėl teisės aktų keitimo, ar išaiškinimo;
7.10. dalyvauja organizuojant Kaimo rėmimo programos priemonių vykdymą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ją rengiant ir įgyvendinant, rengia su tuo susijusią dokumentaciją;
7.11. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus;
7.12. dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.14. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. rengia dokumentus viešiesiems darbų, paslaugų, prekių pirkimams, koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą;
7.16. pagal archyvų reikalavimus ir patvirtintą Savivaldybės dokumentacijos planą tvarko archyvines bylas, užtikrina jų saugumą;
7.17. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


 

METINĖS UŽDUOTYS

1. Siekti, kad rajono žemės ūkio subjektai pasinaudotų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“ parama pasėlių ir augalų draudimo įmokoms kompensuoti.

2. Skatinti rajono žemės ūkio subjektus pasinaudoti galimybe susigrąžinti dalį palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041