school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Pozicija:
specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 115 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48344
Mobilusis telefonas:
+370 698 52399
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

KAIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtros funkcijų vykdymą bei administravimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos administravimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal pareiškėjų pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas ir užpildo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos elektroninę formą (suveda duomenis į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau - PPIS);
2.2. PPIS išankstinių Kontrolinių žemės sklypų (toliau – KŽS) ribų aprašymų modulyje pagal žemės ūkio veiklos subjekto pateiktą informaciją elektroniniu būdu aprašo išankstinius KŽS ribų pakeitimus;
2.3. PPIS Kraštovaizdžių elementų žymėjimo modulyje pagal žemės ūkio veiklos subjekto pateiktą informaciją elektroniniu būdu nurodo ir aprašo galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus;
2.4. PPIS Purškimų/sėjos registravimo žymėjimo modulyje pagal žemės ūkio veiklos subjekto pateiktą informaciją elektroniniu būdu nurodo ir aprašo, kuriuose laukuose ir kada, kokios cheminės medžiagos bus naudojamos (informacija bitininkams);
2.5. įregistruoja, išregistruoja žemės ūkio valdas, atnaujina žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portale (VURAP);
2.6. padeda sudaryti jungtinės veiklos partnerystės sutartis žemės ūkio ir kaimo valdoje, ūkininko ūkyje;
2.7. informuoja apie apskaičiuotą žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV) ar produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED) ir pateikus prašymą išduoda pažymą;
2.8. vykdo statistinių duomenų teikimą. Surenka iš ūkininkų duomenis ir pagal sudarytą grafiką pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ataskaitas GS-5, GS-8 apie nuimto derliaus, parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekį;
2.9. rengia, analizuoja ir teikia įvairias ataskaitas ar dokumentus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
2.10. informuoja žemės ūkio subjektus apie Europos Sąjungos paramą, padeda pildyti paraiškas, teikia informaciją žemės ūkio klausimais;
2.11. informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas bei netikslumus dėl nustatytų įbraižytų laukų grafinius persidengimus;
2.12. duomenų teikėjams pageidaujant išduoda pažymas apie pateiktų dokumentų gavimo įregistravimą;
2.13. nuolat domisi kaimo bendruomenių veikla seniūnijoje, bendradarbiauja ir skatina vykdyti įvairias bendruomenei reikalingas veiklas;
2.14. teikia informaciją, konsultuoja apie galimybes teikti paraiškas, vykdyti bendruomenėms naudingus projektus, padeda rengti dokumentus paraiškų teikimui bei veiklų vykdymo ataskaitoms;
2.15. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų ir kaimo bendruomenių mokymus, seminarus, konkursus, kultūrinius/pažintinius renginius;
2.16. teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie bendruomenių veiklą seniūnijoje;
2.17. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
2.18. pagal kompetenciją padeda Skyriaus vedėjui rengti Savivaldybės institucijų sprendimų projektus;
2.19. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;
2.20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
2.21. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.22. tinkamai saugo dokumentaciją, laiku parengia ją saugojimui archyve;
2.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

____________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041