school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Finansų skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 212 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61618
Mobilusis telefonas:
+370 616 70983
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIAUS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Rengia sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kontroliuoja skolos ir garantijų limitų prisilaikymą.
11. Vykdo viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės konsolidavimo proceso stebėseną Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje.
12. Teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
13. Rengia savivaldybės biudžeto projektą teisės aktų nustatyta tvarka, teikia jį administracijos direktoriui jo nustatyta tvarka bei savivaldybės tarybai jos reglamento nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Koordinuoti Utenos rajono savivaldybei pavaldžių ir atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės vertinimą ir informacijos pateikimą Finansų ministerijai
Vertinimo rodiklis: Įvertinta vidaus kontrolė visų pavaldžių ir atskaitingų viešųjų juridinių asmenų ir susisteminta informacija pateikta Finansų ministerijai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-03-01

2 užduotis: Kas ketvirtį atlikti biudžeto vykdymo analizę ir apibendrintą informaciją pateikti administracijos direktoriui, pagal poreikį ir savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir turto valdymo reikalų komitetui.
Vertinimo rodiklis: Kas ketvirtį parengta informacija apie 2022 m. biudžeto vykdymą raštu pateikta administracijos direktoriui, pagal poreikį ir Ekonomikos, finansų ir turto valdymo reikalų komitetui
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Parengti analizę apie kitų savivaldybių patirtį ir Utenos rajono savivaldybės galimybes skirti lėšas, taikant dalyvaujamojo biudžeto principus.
Vertinimo rodiklis: Parengta analizė ir pasiūlymai dėl dalyvaujamojo biudžeto ir raštu pateikta administracijos direktoriui
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-10-02Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041