school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
sekretorė
Adresas:
Utenio a. 4, 203 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43509
Mobilusis telefonas:
+370 616 43126
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
4.2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
4.3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat žinoti tarnybinio protokolo reikalavimus;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
4.6. mokėti užsienio kalbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. informuoja interesantus apie administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo dienotvarkę;
5.2. informuoja administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją apie gaunamus pranešimus, operatyviai sujungia telefonu su vidaus ir išorės abonentais;
5.3. laiku pateikia administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui nukreiptą korespondenciją, Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė administracija) darbuotojų parengtus raštus, kitus dokumentus;
5.4. administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo vizuotus dokumentus įteikia vykdytojams;
5.5. reguliuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų ir kitų lankytojų, norinčių patekti pas administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją srautą;
5.6. mandagiai atsako į interesantų klausimus, pagal savo kompetenciją suteikia jiems reikiamą informaciją;
5.7. parengia spausdinimui Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos, Teritorijų planavimo ir statybos, Juridinio, Viešųjų ryšių, Centralizuotos vidaus audito, Turto valdymo skyrių rengtus siunčiamus raštus, spausdina juos;
5.8. laiku pateikia Utenos rajono savivaldybės merui (toliau – Savivaldybės meras), Savivaldybės mero pavaduotojui ir Savivaldybės mero patarėjams nukreiptą korespondenciją, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Utenos rajono savivaldybės tarybos narių parengtus raštus, kitus dokumentus (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
5.9. parengia spausdinimui Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos, Vaikų teisių apsaugos, Buhalterinės apskaitos skyrių rengtus siunčiamus raštus (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
5.10. parengia posėdžių salę Utenos rajono savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiams, kitiems Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
5.11. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041