school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
archyvo tvarkytoja
Adresas:
Utenio a. 4, 230 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48692
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, archyvų sistemos darbą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka iš Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojų, atsakingų už dokumentų valdymą, pasiūlymus dėl dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų sąrašo, dokumentų registrų, dokumentų registrų sąrašo papildymo, dokumentacijos plano ir registrų sąrašo, suvestinių ir kitus duomenis;
5.2. rengia Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos derinti ir tvirtinti (per Elektroninio archyvo informacinę sistemą);
5.3. rengia Savivaldybės dokumentų registrų sąrašą ir registrų sąrašo papildymus, bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos derinti ir tvirtinti (per Elektroninio archyvo informacinę sistemą);
5.4. rengia Savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bei personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašus bei teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos derinti ir tvirtinti (per Elektroninio archyvo informacinę sistemą);
5.5. rengia Savivaldybės administracijos bylų apyrašų sąrašą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jį derinti ir tvirtinti (per Elektroninio archyvo informacinę sistemą);
5.6. konsultuoja Savivaldybės administracijos skyrių, Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų į valstybės archyvą (išskyrus švietimo įstaigų) atsakingus už dokumentų valdymą darbuotojus, dokumentų valdymo, bylų tvarkymo ir apskaitos, bylų perdavimo tolesniam saugojimui, dokumentų rengimo Elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje klausimais;
5.7. derina Savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, įmonių, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, bylų apyrašų sąrašus teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. rengia Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų naikinimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos derinti ir tvirtinti;
5.9. valstybės archyvui pareikalavus, perduoda nuolat saugomas bylas valstybės archyvui saugoti;
5.10. rengia Skyriaus žinioje esančių dokumentų kopijas ir pažymas juridiniams faktams patvirtinti;
5.11. išduoda dokumentus iš saugyklų Savivaldybės administracijos darbuotojams jų atliekamoms funkcijoms vykdyti, juridiniams ir fiziniams asmenims susipažinti ar laikinai naudotis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
5.12. organizuoja kitų padalinių parengtų archyviniam saugojimui Savivaldybės administracijos dokumentų patalpinimą Savivaldybės administracijos archyvo patalpose. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų kiekį ir būklę, užtikrina tinkamą dokumentų laikymą pagal teisės aktų reikalavimus.
5.13. Pagal Utenos rajono švietimo, kultūros įstaigų, Utenos kino direkcijos ir Savivaldybės administracijos darbuotojų prašymus išduoda archyvo pažymas apie jų darbo stažą ir gautą darbo užmokestį šiose įstaigose.
5.14. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041