school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 206 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 43510
Mobilusis telefonas:
+370 671 72434
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, užtikrina jų pateikimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai ir vykdytojams;
7.2. komplektuoja Savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės mero potvarkius veiklos klausimais, užtikrina jų pateikimą Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybai ir vykdytojams (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.3. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" parengia spausdinimui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, juos spausdina, teikia pasirašyti;
7.4. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" tvarko ir administruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registrus;
7.5. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" tvarko ir administruoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais registrus (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.6. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" parengia spausdinimui Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių veiklos klausimais projektus, juos spausdina, teikia pasirašyti, publikuoja internetinėje svetainėje (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.7. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių užsienio delegacijų ir svečių priėmimo organizavimą, projektus, Savivaldybės mero potvarkių dėl apdovanojimų projektus ir kitus Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.8. protokoluoja Savivaldybės tarybos Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komiteto posėdžiuose bei atlieka šio komiteto techninį aptarnavimą;
7.9. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių darbe;
7.10. informuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotoją ir Savivaldybės mero patarėjus apie gaunamus pranešimus, operatyviai sujungia telefonu su vidaus ir išorės abonentais;
7.11. laiku pateikia Savivaldybės merui, Savivaldybės mero pavaduotojui ir Savivaldybės mero patarėjams nukreiptą korespondenciją, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės tarybos narių parengtus raštus, kitus dokumentus;
7.12. informuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus ir kitus lankytojus apie Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo ir Savivaldybės mero patarėjų dienotvarkę;
7.13. reguliuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų ir kitų lankytojų, norinčių patekti pas Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotoją ar Savivaldybės mero patarėjus srautą;
7.14. parengia posėdžių salę Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiams, pasitarimams ir kitiems Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams;
7.15. laiku pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui nukreiptą korespondenciją, Savivaldybės administracijos darbuotojų parengtus raštus, kitus dokumentus (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.16. koordinuoja Utenos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, tvirtinimą ir teikia informaciją apie administracinių ir viešųjų paslaugų stebėsenos rodiklius Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos tvarkytojui (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
7.17. tvarko Savivaldybės administracijoje gaunamą spaudą;
7.18. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.19. vykdo kitus, su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Užtikrinti administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais paskelbimą Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje bei Teisės aktų registre.
2. Užtikrinti administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais pateikimą Vyriausybės atstovo institucijai Panevėžio ir Utenos apskrityse.
3. Dokumentų valdymo sistemoje pateikti darbuotojams teisės aktus, kuriuose numatytas privalomas darbuotojų supažindinimas ir koordinuoti darbuotojų susipažinimą su jais.
4. Koordinuoti merui nukreiptų registruotų dokumentų srautus ir teikti merui informaciją apie artėjančius dokumentų įvykdymo terminus

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041