school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
vyr. specialistė
Adresas:
Utenio a. 4, 103 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64041
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą, asmenų aptarnavimą savivaldybės institucijose, informacijos teikimą asmenims, nukentėjusiojo nuo genocido statuso gavimo ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis), naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 tvarko Savivaldybės administracijos korespondenciją (išskyrus gyventojų prašymus, pasiūlymus, skundus):
7.1.1. registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus kompiuterinėse laikmenose, pateikia gautus raštus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, su jų rezoliucijomis – vykdytojams;
7.1.2. kaupia įvykdytus raštus pagal bylų nomenklatūrą;
7.1.3. išsiunčia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus ir nustatyta tvarka įformintus siunčiamus raštus bei kitokias siuntas;
7.2. kontroliuoja Savivaldybės administracijoje gautų raštų bei kitų dokumentų įvykdymo laiką. Informuoja Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus apie laiku neįvykdytus pavedimus;
7.3. koordinuoja, registruoja ir kontroliuoja susirašinėjimo tarp Savivaldybės administracijos skyrių (vidaus) dokumentus;
7.4. tarpininkauja Utenos rajono gyventojams Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, padeda rengti ir pateikti dokumentus nukentėjusiojo asmens statusui gauti;
7.5. esant reikalui, priima ir registruoja asmenų, besikreipiančių į Savivaldybės tarybą, Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, prašymus, pasiūlymus, skundus, pateikia juos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kontroliuoja jų įvykdymo terminus, informuoja Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus apie laiku neįvykdytus pavedimus;
7.6. teikia besikreipiantiems asmenims trumpą informaciją telefonu Savivaldybės institucijų veiklos klausimais;
7.7. teikia tiesiogiai besikreipiantiems asmenims informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomo gyventojų priėmimo laiką, vietą, Savivaldybės administracijos padalinių vykdomas funkcijas, nukreipia lankytojus pas atitinkamus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
7.8. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
7.9. konsultuoja besikreipiančius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;
7.10. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
7.11. protokoluoja Kontrolės komiteto posėdžiuose, techniškai jį aptarnauja;
7.12. administruoja e-pristatymo sistemą, integruotą Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje;
7.13. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Peržiūrėti įstaigų, teikiančių dokumentus per DVS, 2020 m. naudojamus registrus ir bylas, pateikti pasiūlymus dėl nustatytų klaidų ištaisymo.
2. Teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl dokumentų valdymo atnaujinimo ir tobulinimo.
3. Siekti, kad įstaigoje gautų dokumentų judėjimas būtų vykdomas tik DVS.


Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041