school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė)
Adresas:
Utenio a. 4, 230 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64035
Mobilusis telefonas:
+370 611 42521
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
5. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
8. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.
9. Kontroliuoja, kaip Utenos rajono savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, pagal įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Atsiskaito Valstybinei kalbos inspekcijai už valstybės perduotas savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją pagal teisės aktų nustatytą tvarką.
11. Derina Utenos rajono savivaldybės teritorijoje rengiamų reklamų bei kitų viešųjų užrašų tekstus.
12. Redaguoja ir vizuoja savo parašu Utenos rajono savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių ir kitų sandorių, Utenos rajono savivaldybės mero potvarkių, siunčiamų raštų, kitų dokumentų projektus (išskyrus Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus).
13. Redaguoja ir vizuoja savo parašu rengiamų Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, organizuoja Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių techninį aptarnavimą, protokoluoja Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose (nesant darbe specialisto, atsakingo už šios funkcijos vykdymą).
14. Protokoluoja Utenos rajono savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitete, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti darbo grupėje, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui pavedus dirba sekretoriumi Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijoje.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
1.3. studijų kryptis – lingvistika.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041