school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
informacinių sistemų technologijų administratorė
Adresas:
Utenio a. 4, 309 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48691
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities, informatikos ar informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, autorines ir gretutines teises, su informacinėmis technologijomis ir atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka technines koordinacines funkcijas dirbant Teisės aktų registre (TAR), konsultuoja šios sistemos vartotojus;
5.2. prižiūri savivaldybės interneto svetainę www.utena.lt ir publikuoja joje informaciją. Koordinuoja savivaldybės administracijos padalinių informacijos savivaldybės svetainėje atnaujinimą ir publikavimą;
5.3. prižiūri, kad savivaldybės administracijos padaliniuose būtų naudojama legali programinė įranga;
5.4. padeda parengti multimedijos įrangą savivaldybės administracijos padalinių darbuotojams;
5.5. atlieka „Valdymo sistemos" (atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus) programinės įrangos techninę priežiūrą, konsultuoja sistemos vartotojus;
5.6. teikia konsultacijas savivaldybės administracijos padalinių ir pavaldžių įstaigų darbuotojams informacinių technologijų panaudojimo klausimais;
5.7. administruoja ir atlieka techninę priežiūrą žemės nuomos mokesčio administravimo savivaldybėse informacinę sistemą MORIS;
5.8. techniškai aptarnauja Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžius;
5.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041