school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pareigos:
vyr.specialistas (informacinės technologijos)
Adresas:
Utenio a. 4, 309 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64053
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (informacinės technologijos)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, informacinių technologijų pritaikymą biudžetinėse įstaigose ir jų plėtrą, autorines ir gretutines teises ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojus informacinių technologijų klausimais;
7.2. vykdo Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) ir jos modulių techninį administravimą, teikia techninę pagalbą šios sistemos vartotojams;
7.3. atlieka Socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama" techninę priežiūrą;
7.4. techniškai aptarnauja Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą (QPR);
7.5. atlieka finansų, resursų informacijos valdymo sistemos (EKSITONAS) techninę priežiūrą;
7.6. techniškai aptarnauja Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžius;
7.7. prižiūri, kad Savivaldybės administracijoje būtų naudojama legali programinė įranga;
7.8. įdiegia ir atnaujina sisteminę, bendro naudojimo ir taikomąją programinę įrangą;
7.9. atlieka kompiuterių profilaktinius priežiūros ir remonto darbus;
7.10. įrengia naujas kompiuterines darbo vietas ir vykdo jų modernizavimą;
7.11. pagal galimybes atlieka darbo vietų kompiuterių techninę diagnostiką bei remontą;
7.12. atlieka Savivaldybės administracijos ir jos padalinių kompiuterinio tinklo techninę priežiūrą, administruoja DHCP serverį;
7.13. administruoja „Vserver" bei „Virtualbox" virtualias mašinas;
7.14. administruoja MySQL duomenų bazes;
7.15. administruoja Apache interneto prieigos serverius;
7.16. administruoja Finansų valdymo ir apskaitos sistemą (FVAS);
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą;
7.18. užtikrina saugaus tarnybinio elektroninio pašto (@utena.lt) paslaugos teikimą Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojams;
7.19. atlieka PAGD Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos (GPIIS) darbo vietų techninę priežiūrą;
7.20. prižiūri Savivaldybės administracijos IS sudarančius komponentus (serverius, duomenų bazių valdymo sistemas, ugniasienes, duomenų perdavimo tinklus, kompiuterius, operacines sistemas, taikomųjų programų sistemas, elektroninės informacijos perdavimo tinklus ir kt.);
7.21. nustato Savivaldybės administracijos IS pažeidžiamas vietas, parenka saugos priemones ir tikrina jų atitikimą Saugos nuostatų reikalavimams;
7.22. vykdo visus saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su IS saugos užtikrinimu, ir nuolat teikia saugos įgaliotiniui informaciją apie saugą užtikrinančių pagrindinių komponentų būklę;
7.23. valdo savivaldybės administracijos IS naudotojų teises dirbti su savivaldybės administracijos informacinių sistemų duomenimis;
7.24. užtikrina atsarginių Savivaldybės administracijos IS duomenų bazių kopijų darymą ir duomenų archyve esančias duomenų kopijų saugojimą;
7.25. talpina informaciją Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt;
7.26. vykdo kitus su Savivaldybės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


METINĖS UŽDUOTYS

1. Sukonfigūruoti Gyvenamosios vietos deklaravimo darbo vietas seniūnijose sujungiant skirtinės ryšio linijos ir seniūnijos kompiuterinio tinklo potinklius į vieną tinklą ir įgalinant bendrus tinklo įrangos naudojimo resursus.
2. Įdiegti savivaldybės svetainėje www.utena.lt Google Analytic įrankius vartotojų srauto analizei.
3. Seniūnijos interneto svetainės www.tauragnai.eu turinio valdymo sistemos atnaujinimas ir duomenų bazės sutvarkymas.
4. Sukonfigūruoti seniūnijų dokumentų valdymo sistemos e-pristatymo funkcionalumus seniūnijų DVS raštinėse.
5. Esamo rezervinio duomenų masyvo atnaujinimas į didelio našumo, užtikrinant rezervinį virtualių mašinų paleidimą pagrindinio duomenų masyvo gedimo atveju.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041