school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4, 209 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 61590
Mobilusis telefonas:
+370 696 61674
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Užtikrina Utenos rajono savivaldybės institucijų dokumentų valdymą, archyvo tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja dokumentų ekspertizės komisijos darbą.
11. Koordinuoja informacinių sistemų diegimą, plėtojimą ir priežiūrą.
12. Organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos ūkinį aptarnavimą.
13. Inicijuoja su skyriaus veikla susijusius inicijuojamus viešuosius pirkimus. Administruoja viešųjų pirkimų sutartis ir nustatyta tvarka teikia Viešųjų pirkimų skyriui ataskaitas apie šių sutarčių įvykdymą ar nutraukimą.
14. Užtikrina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Utenos rajono savivaldybės mero, jo pavaduotojo ir patarėjų, Utenos rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų ir komisijų organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą.
15. Organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
1.4. studijų kryptis – vadyba;
1.5. studijų kryptis – informatika;
arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – viešojo administravimo srityje;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Parengti DVS Kontora naudojimosi tvarkos aprašą.
Vertinimo rodiklis: Parengtas DVS Kontora naudojimosi tvarkos aprašas, reglamentuojantis teisių administratoriams ir vartotojams suteikimo tvarką, nustatantis dokumentų (informacijos) rūšis, su kuriomis turi teisę susipažinti tik tam tikros darbuotojų kategorijos („būtina žinoti“ principas) ir pan.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-05-01

2 užduotis: Pagal poreikį parengti materialių išteklių teikimo ekstremalių situacijų atvejais sutartis dėl asmenų, sergančių (galimai sergančių) COVID-19 liga (Koronaviruso infekcija) pervežimo ir apgyvendinimo (izoliavimo).
Vertinimo rodiklis: Parengtos materialių išteklių teikimo ekstremalių situacijų atvejais sutartys ar jų pakeitimai (pratęsimai).
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-01

3 užduotis: Peržiūrėti ir įvertinti Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašo atitikimą teisės aktams.
Vertinimo rodiklis: Peržiūrėtas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašas, pagal poreikį parengtas aprašo tikslinimo projektas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-10-01

4 užduotis: Parengti pirminius viešojo pirkimo dokumentas, atitinkančius įslaptintam sandoriui keliamus reikalavimus, dėl apsaugos paslaugų įsigijimo.
Vertinimo rodiklis: Parengti pirminiai viešojo pirkimo dokumentai, atitinkantys įslaptintam sandoriui keliamus reikalavimus, dėl apsaugos paslaugų įsigijimo ir inicijuotas pirkimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-04-01

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041