school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Pozicija:
ryšių su žiniasklaida specialistas
Adresas:
Utenio a. 4, Utena, 208 kab.
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64033
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

 DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS RYŠIŲ SU ŽINIASKLAIDA SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius ryšius, viešuosius pirkimus, informacijos teikimą asmenims bei kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
1.4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; išmanyti raštvedybos taisykles;
1.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nuolat pateikia žiniasklaidos priemonėms oficialią Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) informaciją apie savivaldybės tarybos veiklą, savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus veiklą, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės administracijos padalinių darbą;
2.2. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės tarybos veiklą, savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos padalinių darbą. Skelbia vietos spaudoje informaciją apie savivaldybės institucijų priimtus norminius teisės aktus;
2.3. rengia pranešimus apie savivaldybės administracijos vykdomus projektus, pateikia juos žiniasklaidai, savivaldybės interneto svetainei, Lietuvos savivaldybių asociacijos portalui, esant reikalui - respublikinei spaudai;
2.4. teikia duomenis apie savivaldybės institucijų veiklą savivaldybės interneto svetainės administratoriui, juos nuolat atnaujina;
2.5. kas savaitę informuoja vietos žiniasklaidos atstovus apie savivaldybės teritorijoje vyksiančius reikšmingus gyventojams renginius, socialines ir kitas svarbias gyventojams akcijas. Gyventojams svarbią informaciją skelbia savivaldybės interneto svetainėje;
2.6. informuoja gyventojus ekstremalių situacijų atvejais;
2.7. rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus žiniasklaidos priemonių paslaugų tiekėjams parinkti;
2.8. teikia savivaldybės administracijos parengtus skelbimus skelbti žiniasklaidos priemonėse;
2.9. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.10 rengia kalbų, sveikinimų, padėkų, užuojautų, kitus panašius tekstus savivaldybės institucijų vadovų nurodymu;
2.11. fotografuoja ir kaupia nuotraukas apie savivaldybės teritorijoje vykstančius renginius, viešinčias delegacijas, garbių svečių vizitus;
2.12. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
2.13. atlieka kitus savivaldybės administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.
2.14. rengia ir pateikia grafinę ir vaizdinę informaciją interneto svetainei bei socialiniams tinklams.

_______________

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041