school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Pozicija:
skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 7, 737 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64043
Mobilusis telefonas:
+370 682 15280
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


FUNKCIJOS
1. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
3. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
10. Atlieka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje nustatytas funkcijas.
11. Vykdo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje skyriaus vidaus audito metodikoje ir skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas.
12. Paveda skyriaus vyriausiesiems vidaus auditoriams pavedimu atlikti vidaus auditus.
13. Vertina skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą, teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – pagal lr vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. - turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
1.2. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Parengti skyriaus 2022 metų veiklos ataskaitą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-24
2 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti skyriaus 2023 metų veiklos plane numatytų vidaus auditų atlikimą.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29
3 užduotis: Parengti skyriaus ilgalaikį 2024-2026 metų veiklos planą ir pateikti tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-20
4 užduotis: Parengti skyriaus 2024 metų veiklos plano projektą ir suderinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-20
5 užduotis: Parengti 2022 m. atliktų vidaus auditų metu nustatytų pasikartojančių neatitikimų apibendrintą informaciją.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-15

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041