school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Apskaitos skyrius

Pozicija:
Vyresnysis specialistas
Adresas:
Utenio a. 4-224 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 64050
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2. turėti darbo patirties finansinės apskaitos srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, apskaitą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir finansinę apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.5. mokėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis, apskaitos programomis „Moris”, „FinNet“, „FVAS“);

1.7. būti pareigingam, darbščiam, sugebėti bendrauti, gebėti dirbti komandoje.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.9. tvarko išieškotų sumų pagal teismo sprendimus apskaitą;

1.10. tvarko žemės nuomos mokesčio apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, pagal specialistų, administruojančių šio mokesčio surinkimą, suvestus į kompiuterinę duomenų bazę duomenis. Surinktą žemės nuomos mokestį nustatyta tvarka perveda į savivaldybės biudžetą;

1.11. tvarko lėšų, gautų į įstaigos sąskaitą saugoti iki grąžinimo pagal tų lėšų priklausomybę arba iki panaudojimo pagal paskirtį, apskaitą pagal atskiras jų rūšis;

1.12. pildo sąskaitas faktūras teisės aktų nustatyta tvarka;

1.13. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, pateikia juos banko įstaigoms elektroniniu būdu, teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie lėšas bankų sąskaitose;

1.14. į apskaitos registrus laiku įrašo visas įvykdytas ūkines operacijas, susijusius su pinigų judėjimu;

1.15. rengia gautinų lėšų mokėjimo paraiškas;

1.16. vykdo išankstinių mokėjimų apskaitą, sąnaudas paskirstant būsimiems laikotarpiams;

1.17. vykdo įmokų, gautų už atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą, apskaitą;

1.18. rengia įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaitas ir nustatyta tvarka ir terminais teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

1.19. tvarko mokamų išmokų Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams apskaitą;

1.20. teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui už ataskaitinį laikotarpį Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius (suformuojant failus ir įkeliant į dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“);

1.21. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t. y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;

1.22. vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę, t. y, jei buvo pateikti ne visi dokumentai, susiję su ūkine operacija, pareikalauja iš atsakingo asmens paaiškinimo, pažymos, akto ar kito dokumento, kurio pagrindu surašomas laisvos formos apskaitos dokumentas - pažyma. Atlikus ūkinės operacijos paskesniąją finansų kontrolę, pasirašo;

1.23. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041