school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Apskaitos skyrius

Pozicija:
Skyriaus vedėja
Adresas:
Utenio a. 4-222 kab., Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 63893
Mobilusis telefonas:
+370 612 46235
Siųsti el.laišką
Įvairi informacija:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo išankstinę finansų kontrolę bei sutarčių įsipareigojimų vykdymo priežiūros einamąją finansų kontrolę administracijos direktoriaus patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją.
11. Organizuoja skyriaus darbą vadovaujantis Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.
12. Analizuoja programų sąmatų įvykdymo ataskaitų duomenis, teikia duomenis ir informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui.
13. Rengia programų sąmatų projektus pagal finansavimo šaltinius, programas, priemones, biudžeto išlaidų valstybinę ir ekonominę klasifikaciją. Patvirtinus savivaldybės biudžetą, rengia programų sąmatas ir, esant poreikiui, jas tikslina.
14. Koordinuoja ir kontroliuoja, kad Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų duomenys būtų suvesti į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:

1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.3. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.4. darbo patirties trukmė – 5 metai.


EINAMŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ketvirčiui pasibaigus per 50 dienų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą, ketvirčiui pasibaigus, per 60 dienų.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
2 užduotis: Pasikeitus teisės aktams pakeisti apskaitos vadovą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31
3 užduotis: Atlikus skyrių vedėjams vidaus kontrolės Administracijoje analizę ir vertinimą, susisteminti gautą informaciją ir pateikti: Administracijos direktoriui - informaciją apie vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, Finansų skyriui - Informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybės administracijoje 2022 m.
Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-01

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041