school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Atstovas ryšiams su visuomene

Pareigos:
Atstovas ryšiams su visuomene (vyr. specialistas)
Adresas:
208 kab., Utenio a. 4, Utena
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas:
+370 389 48341
Mobilusis telefonas:
+370 616 24713
Siųsti el.laišką
Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei. Metinės užduotys:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSTOVAS RYŠIAMS SU VISUOMENE (VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį), humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (lietuvių filologija) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje savivaldybės ir (ar) valstybės įstaigoje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, informacijos teikimą savivaldybių institucijose, visuomenės informavimą, kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
5. mokėti fotografuoti, būti susipažinusiam su medžiagos spaudai, vaizdinės medžiagos rengimu;
6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, rašyti straipsnius, rengti interviu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. užmezga ir palaiko nuolatinius ryšius su spauda, televizija, radiju ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
2. formuoja teigiamą Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įvaizdį visuomenėje, teikdamas teisingą, išsamią ir etišką informaciją žiniasklaidos priemonėms apie Utenos rajono savivaldybės tarybos, Utenos rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras), Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus, Savivaldybės administracijos padalinių veiklą, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą;
3. teikia informaciją įvairioms žmonių grupėms ir bendruomenėms apie Savivaldybės institucijų veiklą;
4. rengia spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaidos priemonių atstovais, esant reikalui – Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos padalinių vadovų susitikimus su visuomene;
5. rūpinasi Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo bei Savivaldybės administracijos padalinių vadovų sprendimų priėmimo motyvų pateikimu visuomenei, pasitelkdamas sprendimų rengėjus ir kitus darbuotojus;
6. rengia Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo bei Savivaldybės administracijos padalinių vadovų proginius sveikinimus ir kalbas;
7. rengia Savivaldybės administracijos organizuojamų renginių skelbimus, tariasi su žiniasklaidos priemonių redakcijomis dėl jų publikavimo ir paskelbimo visuomenei;
8. nuolat atnaujina ir tvarko Savivaldybės interneto svetainės turinį, deda į ją įvairią medžiagą, nuotraukas, pranešimus, kitas publikacijas apie Savivaldybės institucijų veiklą;
9. analizuoja ir sistemina interneto svetainėje gautus gyventojų pasiūlymus, pageidavimus, pastabas;
10. fotografuoja, sistemina, archyvuoja nuotraukas, filmuotą medžiagą apie Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės administracijos padalinių veiklą, institucijoje vykstančius įvykius ir kitus svarbius momentus;
11. rengia pristatymus apie Savivaldybės institucijų veiklą, įvairių pasitarimų, konferencijų, svečių vizitų ir kitų renginių metu;
12. organizuoja Spaudos dieną, rengiant Savivaldybės institucijų vadovų susitikimą su žiniasklaidos priemonių bei kitų institucijų atstovais;
13. rengia ir pateikia medžiagą Savivaldybės informaciniam biuleteniui (laikraščio priedui);
14. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vidinės komunikacijos Savivaldybės administracijoje tobulinimo;
15. administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja įvairių komisijų darbe;
16. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


 


 

METINĖS UŽDUOTYS

1. Nuolat teikti informaciją apie Utenos rajono savivaldybės veiklą Utenos rajono žiniasklaidos priemonėms.
2. Siekiant kuo plačiau viešinti Utenos rajono savivaldybės administracijos veiklą šalyje, teikti informaciją savaitraščiui „Savivaldybių žinios“.
3. Suorganizuoti renginį, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
4. Bendradarbiauti su respublikinių televizijų laidų kūrėjais, rengiant reportažus, laidas, videoapybraižas apie Utenos rajoną, Utenos rajono savivaldybės veiklą, perspektyvas, įgyvendinamus projektus.
5. Iki birželio mėnesio parengti Utenos rajono savivaldybės 2019 m. veiklos ataskaitos leidinį visuomenei.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041