school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Struktūra ir kontaktai

Tel.: (8 - 389) 61586
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena
724-725 kab.
Valdymo struktūros schema
strukturos schema

 

 


Daiva Karalienė
Savivaldybės kontrolierė
Tel. (8 389) 61 586, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 725
Gyvenimo aprašymas
Gimė 1970 m. balandžio 24 d. Utenoje.
1988 m. baigė Utenos 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Utenos Dauniškio gimnazija).
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos ir audito specialybės mokslus ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1996 - 1999 m. dirbo buhaltere uždarojoje akcinėje bendrovėje.
1997 - 2008 m. - Utenos rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus vyriausioji specialistė.
2008 - 2013 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė.
2013 - 2014 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėja.
Nuo 2015 m. vasario 3 d. – Utenos rajono savivaldybės kontrolierė.

Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas LR Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
Savivaldybės kontrolierius vadovauja Kontrolės ir audito tarnybai, organizuoja tarnybos veiklos plano vykdymą ir yra už tai atsakingas.
Savivaldybės kontrolierius atskaitingas savivaldybės tarybai.
Savivaldybės kontrolierius nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus nustatytu darbo laiku.

Pareigybės aprašymas


Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys:
1. Organizuoti ir prižiūrėti Tarnybos veiklos plano vykdymą.
2. Siekiant audito rekomendacijų poveikio, užtikrinti audituotiems subjektams teikiamų rekomendacijų vykdymo priežiūrą ir teikti informaciją apie nevykdomas rekomendacijas.
3. Organizuoti Tarnybos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą, atsižvelgiant į valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas.


Nijolė Liesienė
Savivaldybės kontrolieriaus patarėja
Tel.: (8 -389) 61587, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724

Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų  darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų išorės auditų atlikime.
Savivaldybės kontrolieriaus patarėjo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjo einamųjų metų užduotys:
1. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito programose nustatytais terminais atlikti audito procedūras. 
2. Supažindinti Tarnybos valstybės tarnautojus su Valstybės tarnautojų registro tvarkymo funkcijomis.


Dalia Petronienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Vyriausiasis specialistas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
Vyriausiojo specialisto  atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei  

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto einamųjų metų užduotys:
1. Savivaldybės kontrolieriaus pavestus auditus atlikti nustatytais terminais ir  numatytomis apimtimis.   
2. Vykdyti audituotam (-iems) subjektui(-ams) audituotoje (-ose) srityje (-yse) teiktų rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
3. Vykdyti savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos stebėseną, susipažįstant su viešoje erdvėje skelbiama informacija ir informacija spaudoje, analizuojant kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų bei Valstybės kontrolės ataskaitas ir teikti siūlymus, planuojant Tarnybos veiksmus 2021 m. išorės veiklos auditų atlikimo srityje.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041