school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Struktūra ir kontaktai

Tel.: (8 - 389) 61586
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena
724-725 kab.


Valdymo struktūros schema
2021 03 16 strukturos schema

 * Valstybės tarnautojas
** Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį


Daiva Karalienė - savivaldybės kontrolierė

 Daiva Karalienė
Savivaldybės kontrolierė
Tel. (8 389) 61 586, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 725
Savivaldybės kontrolieriaus atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei

Gyvenimo aprašymas

Gimė 1970 m. balandžio 24 d. Utenoje.

1988 m. baigė Utenos 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Utenos Dauniškio gimnazija).
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos ir audito specialybės mokslus ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1996 - 1999 m. dirbo buhaltere uždarojoje akcinėje bendrovėje.
1997 - 2008 m. - Utenos rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus vyriausioji specialistė.
2008 - 2013 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė.
2013 - 2014 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėja.
Nuo 2015 m. vasario 3 d. – Utenos rajono savivaldybės kontrolierė.

Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas LR Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
Savivaldybės kontrolierius vadovauja Kontrolės ir audito tarnybai, organizuoja tarnybos veiklos plano vykdymą ir yra už tai atsakingas.
Savivaldybės kontrolierius atskaitingas savivaldybės tarybai.
Savivaldybės kontrolierius nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus nustatytu darbo laiku.


Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys
1. Patobulinti vidaus teisės aktais patvirtintus auditų procesus.
2. Siekiant didinti auditų poveikį, užtikrinti audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų vykdymo stebėseną bei stebėsenos rezultatų pateikimą.
3. Organizuoti ir užtikrinti Tarnybos 2022 metų veiklos plane numatytų uždavinių vykdymą.
4. Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės tarybos sprendimams priimti reikalingų išvadų pateikimą.


Dalia Petronienė - savivaldybės kontrolieriaus patarėja

 Dalia Petronienė

Savivaldybės kontrolieriaus patarėja
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės kontrolieriaus patarėjo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei 

Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjos einamųjų metų užduotys
1. Savivaldybės kontrolieriaus pavestus auditus atlikti nustatytais terminais ir numatytomis apimtimis bei pagal audito atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
2. Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.
3. Vykdyti Tarnybos viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir ataskaitų pateikimo darbus.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti Tarnybos dokumentų valdymo darbus.
5. Dalyvauti vidaus teisės aktais patvirtintų Tarnybos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo bei auditų procedūrų tobulinime.


Silvija Zlataravičienė - finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė
Finansų specialistė
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Finansų specialistas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Darbo kodekse nustatyta tvarka.

Finansų specialisto atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei 


Utenos rajono savivaldybės finansų specialistės einamųjų metų užduotys

1. Atlikti Tarnybos 2022 veiklos plane numatytus buhalterinės apskaitos tvarkymo, ataskaitų rengimo ir teikimo darbus.
2. Atlikti savivaldybės kontrolieriaus pavedimais pavestus auditus.
3. Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.
4. Pateikti pasiūlymus, planuojant Tarnybos 2023 metų veiklą finansinių ir/ar atitikties auditų srityje.
5. Dalyvauti vidaus teisės aktais patvirtintų auditų procesų tobulinime.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041