school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Struktūra ir kontaktai

Tel.: (8 - 389) 61586
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena
724-725 kab.


Valdymo struktūros schema
2021 03 16 strukturos schema

 * Valstybės tarnautojas
** Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį


Daiva Karalienė
Savivaldybės kontrolierė
Tel. (8 389) 61 586, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 725
Gyvenimo aprašymas
Gimė 1970 m. balandžio 24 d. Utenoje.
1988 m. baigė Utenos 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Utenos Dauniškio gimnazija).
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos ir audito specialybės mokslus ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1996 - 1999 m. dirbo buhaltere uždarojoje akcinėje bendrovėje.
1997 - 2008 m. - Utenos rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus vyriausioji specialistė.
2008 - 2013 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė.
2013 - 2014 m. - Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėja.
Nuo 2015 m. vasario 3 d. – Utenos rajono savivaldybės kontrolierė.

Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas LR Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
Savivaldybės kontrolierius vadovauja Kontrolės ir audito tarnybai, organizuoja tarnybos veiklos plano vykdymą ir yra už tai atsakingas.
Savivaldybės kontrolierius atskaitingas savivaldybės tarybai.
Savivaldybės kontrolierius nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų. Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus nustatytu darbo laiku.

Pareigybės aprašymas 


Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys


1. Organizuoti ir koordinuoti Tarnybos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimą.
2. Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės tarybos pavestų neplaninių darbų vykdymą.
3. Organizuoti prevencines priemones, padėsiančias nepasikartoti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinio ir teisėtumo audito metu nustatytiems teisės aktų pažeidimams.
4. Siekiant stiprinti auditų poveikį ir didinti Tarnybos veiklos veiksmingumą, teikti savivaldybės merui informaciją apie 2021 m. atliekamų auditų rekomendacijas ir jų vykdymą.


Dalia Petronienė

Savivaldybės kontrolieriaus patarėja
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės kontrolieriaus patarėjo atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei 

Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjos einamųjų metų užduotys


1. Savivaldybės kontrolieriaus pavestus auditus atlikti nustatytais terminais ir numatytomis apimtimis.
2. Prižiūrėti ir vertinti audituotiems subjektams audituotose srityse teiktų rekomendacijų vykdymą.
3. Tarnybos 2021 metų veiklos plane numatytais terminais ir apimtimis vykdyti viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo darbus.
4. Tarnybos 2021 metų veiklos plane numatytais terminais ir apimtimis vykdyti Tarnybos dokumentų valdymo darbus.


Silvija Zlataravičienė
Finansų specialistė
Tel.: (8 389) 615 87, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Utenio a. 7, LT-28248 Utena, kabineto Nr. 724
Finansų specialistas į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Darbo kodekse nustatyta tvarka.

Finansų specialisto atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041