school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Zita RingelevicieneZita Ringelevičienė

Tel.: (8~389) 64040, mob. tel. 8 618 70032
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kabineto Nr.: 202

Direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė gyventojus asmeniniais klausimais priima pirmadieniais nuo 13 iki 17 val.

Gyvenimo aprašymas
Zita Ringelevičienė gimė 1958 m. gegužės 18 d. Anykščių rajone.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, LSDP respublikinės tarybos narė, LSDP Utenos skyriaus pirmininko pavaduotoja, Užpalių, Utenos ir Anykščių LIONS klubo narė.
1976–1980 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete.
2007 metais Kauno technologijų universitete įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį.
1980–1985 m. – Joniškėlio žemės ūkio technikumo dėstytoja.
1985–1989 m. – Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokyklos mokytoja.
1989–1991 m. – LKP Utenos rajono komiteto instruktorė.
1995–2010 m. – dirbo Utenos apskrities viršininko administracijoje, ėjo įvairias pareigas:
apskrities valdytojo sekretorė, Administracinio skyriaus viršininkė,
Personalo ir ūkio skyriaus vedėja, apskrities administracijos sekretorė.
Atstovaujama politinė partija – Lietuvos socialdemokratų partija.
Ištekėjusi. Vyras Rimvydas, sūnus Aivaras gyvena Norvegijos Karalystėje, duktė Indrė – Utenoje.
Pomėgiai: gamta, politologija
MOTO: Darbas – tai gyvenimas
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 

Administracijos direktorius

Audrius RemeikisAudrius Remeikis
Tel.: (8~389) 61620, mob. tel. +370 662 41708
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kabineto Nr.: 204 (Utenio a. 4, Utena).
Gyventojus asmeniniais klausimais priima antradieniais nuo 13 iki 17 val.

Gyvenimo aprašymas
Gimė 1969 m. liepos 5 d. Utenoje.
2004 m. baigė VGTU, įgijo pastatų inžinerinių sistemų inžinieriaus specialybę.
2008-2019 m. - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnijos seniūnas.
Užpalių Liūtų-Lions klubo narys, Lietuvos Šaulių Sąjungos narys.
Vedęs. Žmona Žana. Vaikai - dukra Karolina ir sūnus Simonas - studentai.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita, patvirtinta 2020 m. balandžio 30 d. Utenos rajono tarybos sprendimu Nr. TS-88 „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie Asmens duomenų apsaugą
2018 m. gegužės 25 d. pradėtas tiesioginis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas) taikymas visose ES valstybėse narėse. Atsižvelgiant į tai, Utenos rajono savivaldybės administracija duomenų subjektus supažindina su jų teisėmis bei informuoja apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną.
Reglamente numatytos asmenų teisės:
• Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
• Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam") asmens duomenis;
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
• Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
• Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas");
• Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento ar kitų įstatymų numatyta tvarka.
Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
• Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
• Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
• Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
• Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
• Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas
Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną: Dovydas Datenis, tel. (8 389) 63 987, el.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
Jeigu asmuo nesutinka su Utenos rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Butas, Ūkininkų g. 3-2, Plaušų k., Vyžuonų sen., Utenos r.

Patalpa – butas, adresas: Ūkininkų g. 3-2, Plaušų k., Vyžuonų sen., Utenos r.   (unikalus Nr, 8298-8014-6011:0002, pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 35,93 kv. m) su pastatu – Ūkiniu pastatu ½ dalis (unikalus Nr. 8298-8014-6022, pažymėjimas plane 3l1ž, bendras plotas 34,40 kv. m) ir kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai ¼ dalis (šulinys, išvietė) (unikalus Nr. 8298-8014-6055).

  • 1
  • 2

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041