school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Pirminė teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Reda Morkūnienė, tel. (8 389) 48690, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Pirminė teisinė pagalba teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje (102 kab., Utenio a. 4, Utena).
Siekiant užtikrinti teisinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, nemokama pirminė teisinė pagalba Utenos rajono savivaldybės gyventojams teikiama iš anksto užsiregistravus telefonu (8 389) 48690 arba el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda, bet ji gali būti pratęsiama Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.
Tuo pačiu klausimu dėl pirminės teisinės pagalbos asmuo gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikalinga antrinė teisinė pagalba, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo padeda surašyti ar pats surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Kada pirminė teisinė pagalba neteikiama?
Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
4. pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.

Mediacija
Lietuvoje nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas, kuriuo siekiama skatinti mediacijos taikymą civiliniuose ginčuose, įtvirtinti vieningą mediacijos sistemą. Nuo 2020 m. sausio 1 d. taip pat įsigalioja Mediacijos įstatymo pataisos, numatančios privalomą mediaciją šeimos ginčuose. Paprastai mediacija apibūdinama kaip procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis padeda ginčo šalims rasti jiems geriausią sprendimą.
Taigi, mediacijos išskirtinis bruožas yra tas, kad nors trečioji šalis – mediatorius – ir dalyvauja tarp šalių kilusio ginčo sprendime, tačiau skirtingai negu teisme nepriima sprendimo, privalomo vykdyti ginčo šalims. Tokiu atveju sprendimą priima pačios šalys laisva valia. Ginčo šalys gali pasinaudoti šiuo ginčo sprendimo būdu tiek tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme, tiek ir tuo atveju, kai bylą jau nagrinėja teismas.
Daugiau informacijos apie mediaciją rasite šiame leidinyje.


Pirminės teisinės pagalbos paslauga teikiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių piliečiams, kurių deklaruota ar faktinė (kurie neturi deklaruotos) gyvenamoji vieta yra Utenos rajone.
Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – įstatymas) nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.


Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – antrinė teisinė pagalba) – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti https://vgtpt.lrv.lt/
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:
Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2000-03-28, Nr. VIII-1591.
Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. yra pasikeitę asmenų (šeimos) turto ir asmens pajamų lygiai antrinei teisinei pagalbai gauti. Daugiau informacijos


Teisinė pagalba ukrainiečiams
https://vgtpt.lrv.lt/lt/iuridichna-dopomoga-ukrayintsiam-teisine-pagalba-ukrainieciams

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041