school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Kontrolės komiteto posėdžių darbotvarkės

Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 21 d. ,13 val. darbotvarkė

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio.
2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano pakeitimo.
3. Dėl informacijos apie 2024 metų veiklos plano vykdymą

Kontrolės komiteto pirmininkas Vitalijus Šeršniovas


Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022-10-25 d. posėdžio darbotvarkė

1. Dėl A. Ž. kreipimosi.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos plano.
3. Kiti klausimai.

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022-08-24 posėdžio darbotvarkė

1.Dėl 2022 m. liepos 15 d. audito ataskaitos Nr. A-5 „Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“ ir 2022 m. liepos 15 d. audito išvados Nr. IŠ-3 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“.
2.Dėl 2022-04-04 vidaus audito ataskaitos Nr. A-1 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2021 metais vertinimo“.
3.Dėl 2022-06-17 vidaus audito ataskaitos Nr. A-2 ,,Dėl veiklos ir valdymo vidaus audito Utenos rajono socialinių paslaugų centre“.

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 m. balandžio 27 d. posėdžio darbotvarkė

1. Utenos rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų analizės ir centralizavimo strategijos svarstymas.
2. Dėl paskolos ėmimo audito rezultatų (pristato Utenos rajono savivaldybės kontrolierė D. Karalienė).
3. Sportinės veiklos audito rezultatų (pristato Utenos rajono savivaldybės kontrolierė D. Karalienė).
4. Komiteto narių ir piliečių prašymų svarstymas dėl VŠĮ ,, Utenos ligoninė” veiklos.

Kontrolės komiteto komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 m. kovo 23 d. nuotolinio posėdžio darbotvarkė

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę  dešimties metų laikotarpiui iki 719,9 tūkst. Eur paskolą paimtoms paskoloms grąžinti.
3.Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų.

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. vasario 8 d. posėdžio darbotvarkė
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos plano

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 m. kovo 19 d. posėdžio darbotvarkė
1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos. 
2. Dėl Centralizuoto vidaus audito 2020 m. veiklos ataskaitos.
3. Einamieji klausimai.

Kontrolės komiteto pirmininkas  Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. lapkričio 5 d. 15 val.  posėdžio darbotvarkė:
1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veikos plano projekto svarstymas. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė
2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų rekomendacijų įvykdymo aptarimas. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė
3. Informacijos apie VŠĮ Utenos ligoninės teikiamas būtinąsias paslaugas 2019-2020 m. ir priemones bei veiksmus joms užtikrinti svarstymas. Dalyvauja Eligija Židonienė ir/arba ligoninės atstovai.
4. Utenos rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitos. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė.

Kontrolės komiteto pirmininkas  Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio darbotvarkė:
1. Savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito ataskaitos ir išvados svarstymas.
2. Kontrolės komiteto gauto skundo dėl Utenos kultūros centro direktoriaus veiksmų nagrinėjimas.
3. Kontrolės komiteto gauto skundo dėl VŠĮ Utenos ligoninės direktoriaus veiklos nagrinėjimas.
4. Kiti klausimai

Kontrolės komiteto pirmininkas  Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. liepos 2 d., 13. 00 val. posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl skundų ir kitų klausimų, susijusių su VšĮ Utenos ligoninės bei jos vadovo veikla, nagrinėjimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto Utenos kultūros centro audito aptarimo.
3. Dėl einamųjų klausimų.

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. sausio 16 d. posėdžio darbotvarkė
1. Dėl siūlymų Tarybos veiklos planui 2020 m.
2. Dėl pateiktos audito ataskaitos
3. Einamieji klausimai

Kontrolės komiteto pirmininkas  Marijus Kaukėnas


Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 m. rugsėjo 25 d. 15 val. posėdžio darbotvarkė
1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano pakeitimo.
2. Kiti klausimai. 

Kontrolės komiteto pirmininkas  Marijus Kaukėnas


2019 m. liepos 23 d. 15 val. Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio darbotvarkė:
1. Savivaldybės valdomose bendrovėse atlikto veiklos audito ataskaitos aptarimas.
2. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupėje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų aptarimas.
3. Kontrolės komiteto veiklos aptarimas.
4. Kiti klausimai.

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas

Tarptautiniai ryšiai

Utenos rajono savivaldybė bendradarbiauja su Lidčopingo (Švedija), Preilių, Rėzeknės (Latvija), Trebono (Čekija), Chelmo (Lenkija), Pontinijos (Italija), Kovelio (Ukraina) ir Beit Sahour (Palestina) miestais.

trebon-97x114

1997 m. spalio 10 d. pasirašyta ir 1997 m. lapkričio 26 d. Utenos rajono tarybos patvirtinta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Utenos miesto ir Čekijos Respublikos Trebono miesto. Miestai sutarė bendradarbiauti kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse.

 


Lidkoping-96x1161997 m. liepos 7 d. Utenos rajono taryba patvirtino bendradarbiavimo sutartį, sudarytą 1997 m. birželio 12 d., tarp Švedijos Lidčopingo savivaldybės ir Utenos rajono savivaldybės. Savivaldybės nusprendė keistis žiniomis ir patyrimu šiose srityse: pagyvenusių žmonių priežiūra, vietos demokratijos vystymas, laisvo verslo vystymas, rajono šildymas, atliekų surinkimas ir nutekamųjų vandenų sistema.
2008 m. balandžio 18 d. tarp Lidčopingo savivaldybės (Švedijos Karalystė) ir Utenos rajono savivaldybės dar penkeriems metams pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta skirti dėmesį šioms sritims: pagyvenusių žmonių ir žmonių su negalia priežiūrai, švietimui, socialinei apsaugai, kultūrai, sportui, aplinkos apsaugai, turizmui, smulkiajam verslui ir prekybai, bendradarbiavimui Europos Sąjungos finasuojamuose projektuose.


preili-96x1131997 m. gruodžio 10 d. sudaryta ir 1997 m. gruodžio 23 d. Utenos rajono tarybos patvirtinta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Preilių rajono savivaldybe. Utenos ir Preilių rajono savivaldybės susitarė keistis žiniomis ir patyrimu sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos srityse, demokratijos vystymesi, laisvo verslo vystymesi, pramonės, prekybos, žemės ūkio, susisiekimo ryšių, planavimo vystymesi, kultūros, mokslo, aplinkosaugos, turizmo bei sporto, rajono šildymo, atliekų surinkimo ir nutekamųjų vandenų sistemos tobulinimo srityse ir kt.


2016 m. rugsėjo 3 d. Utenos rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį Rėzeknės (Latvija) miestu. 2016 m. rugsėjo 3 d., 755-ojo Utenos miesto gimtadienio metu, Utenos rajono savivaldybė ir Rezeknės miesto savivaldybė (Latvijos Respublika) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje įsipareigojo bendradarbiauti vietos savivaldos lygmens srityje ir ypatingą dėmesį skirti ekonominiam bendradarbiavimui, investicinių projektų rengimui, bendradarbiavimui smulkaus ir vidutinio verslo srityse, švietimo, kultūros ir sporto srityse, skirti didelį dėmesį jaunimo organizacijų, aplinkos apsaugos ir turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos bendrystei. Utenos rajono savivaldybės taryba bendradarbiavimo sutarčiai su Rezeknės miestu pritarė 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-234.


Pontinia-96x1321998 m. kovo 10 d. Utenos rajono taryba patvirtino 1998 m. vasario 10 d. sudarytą bendradarbiavimo sutartį tarp Utenos rajono savivaldybės ir Pontinijos savivaldybės Italijoje. Giminingi miestai susitarė keistis žiniomis ir patyrimu šiose srityse: vietos demokratijos vystymas, laisvo verslo vystymas, sveikatos apsauga. Taip pat sutarta kurti kontaktus tarp Pontinijos ir Utenos gyventojų, suteikti miestų gyventojams (piliečiams) galimybę keistis žiniomis ir patyrimu skirtingose srityse.


chelm-99x1581998 m. gegužės 6 d. Utenos rajono taryba patvirtino 1998 m. balandžio 2 d. sudarytą Lietuvos Respublikos Utenos miesto ir Lenkijos Respublikos Chelmo miesto bendradarbiavimo sutartį. Savivaldybės susitarė nuolatos keistis patyrimu, ieškoti bendrų sprendimų šiose srityse: aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos ir socialinės globos, švietimo ir auklėjimo, kultūros, sporto, turizmo. Siekdamos įgyvendinti bendrus susitarimus pagal veikiančius Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos įstatymus, šalys susitarė remti įvairias bendradarbiavimo formas tarp įmonių kolektyvų, draugijų, fondų, institucijų. Taip pat nuspręsta keistis vietos savivaldybių institucijų, įmonių, švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, o atostogų metu jaunimo ir moksleivių delegacijomis, skatinti kultūrinius mainus, keičiantis meno kolektyvų ir profesionalių atlikėjų pasirodymais, turistinėmis grupėmis, parodomis, muziejų ekspozicijomis, organizuoti muges ir kt.


kovel city 2004 m. rugsėjo 30 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-257 pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Utenos rajono savivaldybės ir Ukrainos Respublikos Kovelio miesto. Kovelyje ši sutartis pasirašyta 2005 m. gegužės 20 d. Nuspręsta bendradarbiauti ekonominės veiklos, prekybos, verslo, ekologijos, komunalinio ūkio, transporto, švietimo, kultūros, sporto, turizmo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.


Beit Sahour2015 m. rugsėjo 5 d. Utenos rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Beit Sahour miesto (Palestina) savivaldybe. Šalys įsipareigojo bendradarbiauti vietos savivaldos lygmens srityje ir ypatingą dėmesį skirti bendradarbiavimui švietimo ir jaunimo bendradarbiavimo, kultūros, istorinio ir religinio paveldo, sporto, socialinės apsaugos,  aplinkos apsaugos, turizmo, ekonominio bendradarbiavimo, prekybos, smulkaus verslo ir amatų, savivaldybių lygmens institucijų ryšių srityse.

gruzija2019 m. gegužės 25 d.. Utenos rajono savivaldybė pasirašė draugystės ir tarpusavio bendradarbiavimo sutartį su Gorio miestu (Sakartvelas). Goris – dešimtasis miestas-partneris, su kuriuo Utena yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį.
Sutartį pasirašė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas bei Gorio savivaldybės meras Konstantine Tavzarashvili. Sutartyje pabrėžiama, kad Utena ir Goris pripažįsta draugiško bendradarbiavimo plėtojimo svarbą, siekiant pagerinti ekonomiką ir kultūrą, dirbs kartu sąžiningai, abipusiu susitarimu ir pagarba, siekdamos sukurti draugiškus santykius. Pasirašydamos sutartį, šalys susitarė siekti bendradarbiauti investicijų, ekonominės, socialinės apsaugos, visuomenės sveikatos, švietimo, kultūros ir sporto, turizmo ir poilsio srityse.

 

Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės, sudarytos Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-178 „Dėl Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“.

Komisijos ir darbo grupės, sudarytos Utenos rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus įsakymais

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041