school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Mero darbotvarkė

Mero darbotvarkė

2021 m. spalio 15 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo, žemės sklypų verslo plėtrai, viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) projektų įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšų, Covid-19 situacijos Utenos rajone ir Lietuvoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus investicijų specialistas Artūras Gimžauskas, vyr. architektas Saulius Zokas.
10.00 val. – pasitarimas dėl didžiausio leidžiamo pareigybių skaičiaus. Dalyvauja laikinai einanti Finansų skyriaus vedėjo pareigas Vida Musteikienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2021 m. spalio 14 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl žemės sklypų verslo plėtojimui, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, pramonės parko steigimo proceso, Covid-19 situacijos Utenos rajone ir Lietuvoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas, vyr. architektas Saulius Zokas.
11.30 val. – dalyvaus Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 25 metų sukakties proga šventinėje pamokoje bei renginyje „Menas viešose erdvėse“, kurio metu ant gimnazijos pastato sienos bus perkeltas dailininko Tado Vincaičio piešinys.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2021 m. spalio 13 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo, žemės sklypų verslo plėtojimui, Susisiekimo ministerijos surengto nuotolinio Lietuvos savivaldybių asociacijos narių susitikimo, Adolfo Šapokos gimnazijos 25 metų sukakčiai skirtų renginių ciklo, Covid-19 situacijos Utenos rajone ir Lietuvoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su spec. vandentvarkos plano rengėjais. Dalyvauja vyr. architektas Saulius Zokas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, plano rengėjai.
15.00 val. – dalyvauja Susisiekimo ministerijos surengtame nuotoliniame Lietuvos savivaldybių asociacijos narių susitikime su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu.

2021 m. spalio 12 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl viešo aukciono, investicijų pritraukimo, žemės sklypų verslo plėtojimui, Utenos pramonės parko steigimo proceso, žemės sklypų verslo plėtojimui ir investicijoms viešinimo, leidinuko, skirto viešinimui, kūrimo, sporto strategijos, Covid-19 situacijos Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistas investicijoms Artūras Gimžauskas.
10.00 val. – pasitarimas dėl didžiausio leidžiamo pareigybių skaičiaus. Dalyvauja laikinai einanti Finansų skyriaus vedėjo pareigas Vida Musteikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2021 m. spalio 11 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl narų paslaugų pirkimo užtvankos rekonstrukcijos projektui įgyvendinti, kelių seniūnijų centruose tvarkymo, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos, sprendimų projektų rengimo Utenos rajono savivaldybės tarybos spalio mėnesio posėdžiui, sporto ir turizmo strategijų rengimo, daugiabučių namų kiemų tvarkymo programos rengimo, biudžetinių įstaigų tinklo pertvarkymo, Covid-19 situacijos Utenos rajone ir Lietuvoje savaitės susitikimų, renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2021 m. spalio 8 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl gyventojų prašymo dėl privažiavimo prie Indrajos ežero ir problemos sprendimo būdų, žemės sklypų verslo plėtojimui ir pramonės parko kūrimui, investicijų pritraukimo, ekonominiais ar socialiniais ryšiais pasižyminčių ir bendrai naudojamą infrastruktūrą ir paslaugų tinklą turinčių funkcinių zonų vystymo, Covid-19 situacijos Utenos rajone ir Lietuvoje bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais.
14.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis, vyksiantis nuotoliniu būdu.

2021 m. spalio 7 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl funkcinių zonų vystymo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rašto dėl ugdymo proceso organizavimo, finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyti pirmą būstą, jaunos šeimos stiprinimo tvarkos aprašo koregavimo, finansinės paramos fiziniams asmenims gaisro atveju, paramos dydžio nustatymo, Covid-19 situacijos Utenos rajone ir Lietuvoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
14.00 val. – pasitarimas dėl funkcinių zonų vystymo. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.30 val. – meras vyks į Daugailius, susitiks su miestelio bendruomene, domėsis galimybe privažiuoti prie Indrajos ežero.

2021 m. spalio 6 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl žemės sklypų verslo plėtojimui, investicijų pritraukimo, viešo aukciono parduoti žemės sklypą paskelbimo galimybių, susitikimo su verslo atstovais, daugiabučių namų statybos Utenoje galimybių, viešbučio statybos, infrastruktūros plėtojimo buvusios Utenos pieninės aikštelėje, sporto strategijos rengimo, Covid-19 situacijos Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Saulius Zokas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistams investicijoms Artūras Gimžauskas.
14.00 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdis, vyksiantis nuotoliniu būdu.
Darbotvarkėje:
1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir savivaldybių bendradarbiavimas mažinant gaisrų ir juose žūstančių žmonių skaičių.
2. Dėl LSA Socialinių reikalų komiteto pirmininko patvirtinimo.
3. Dėl LSA 2021 m. „Auksinių krivūlių“ apdovanojimų renginio preliminaraus biudžeto tvirtinimo.
4. Dėl apdovanojimų „Auksinės krivūlės laureatas“ skyrimo.
5. Dėl apdovanojimų „Auksinės krivūlės riteris“ skyrimo

 2021 m. spalio 5 d.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas dėl žemės sklypų verslo plėtojimui, investicijų pritraukimo, savivaldybei priklausančių pastatų pardavimo viešo aukciono būdu, Utenos hipodromo veiklos, „Auksinės krivūlės“ apdovanojimo šventės Vilniuje Vietos savivaldos dienos proga, Covid-19 situacijos Utenos rajone, poreikio išplėsti „kovidinį“ skyrių Utenos ligoninėje, Tarptautinės mokytojų dienos šventės, vyksiančios Utenos kultūros centre, organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – meras dalyvaus Tarptautinės mokytojų dienos minėjime, sveikins mokytojus, teiks Metų mokytojo nominacijas išrinktiems keturiems Utenos rajono mokytojams.

2021 m. spalio 4 d.

Meras dirba nuotoliniu būdu.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041