school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo skelbimai 2019 m. gegužės mėn.

INFORMACIJA, APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ - UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO
PLANO KEITIMĄ
Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gegužės 3 d. įsakymų Nr. AĮ-469 „Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai" pritarė Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos antrai alternatyvai.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, visuomenės pasiūlymais dėl SPAV ir kitais dokumentais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., www.utena.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo", Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-141, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AĮ-531.
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Utenio a. 4, LT- 28503 Utena, tel.: (8~389) 61620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., interneto svetainė: www.utena.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius; UAB „Geometra", Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas – Utenos rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1229 km²)
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslai: peržiūrėti miestelių ir kaimų plėtros teritorijas, suskirstant jas į atskiras zonas; peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą; peržiūrėti naudingųjų iškasenų teritorijas; integruoti į Bendrojo plano sprendinius Labanoro regioninio parko tvarkymo planą ir Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą.
Planavimo uždaviniai: Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; išskirti urbanizuotus, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; pakeisti Bendrojo plano teritorijos funkcinio zonavimo pavadinimus ir turinį pagal Teritorijų planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo".

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4, LT 28503, Utena, tel. (8 389) 64030, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., www.utena.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Skelbimas apie priimta koncepcija_Utenos sav BP EKSPO >>>

Skelbimas apie priimta koncepcija_Utenos sav BP PASIRAŠYTI SAV >>>


INFORMACIJA APIE VYŽUONAIČIO PARKO TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS VIEŠĄ SVARSTYMĄ

Informuojame apie parengtą Vyžuonaičio parko teritorijos detaliojo plano koncepciją (2 variantai). Koncepcijos viešas svarstymas vyks 2019 m. gegužės 21 d., 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (Utenio a. 4, Utena) III aukšte.
Su parengta koncepcija galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje (Utenio a. 4, Utena, prie 107 kab.) ir Utenos savivaldybės internetiniame puslapyje (www.utena.lt, Teritorijų planavimo skelbimai Teritorijų planavimo skelbimai 2019 m. balandžio mėn.).
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, 28503 Utena, tel. (8 389) 63990, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Detaliojo plano tikslai- patikslinti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano funkcinės zonos Nr. 2.10 (Vyžuonaičio parko teritorijos) ribas, įvertinti gyvenamosios teritorijos galimybę funkcinėje zonoje Nr. 2.10, išskirti teritorijas, reikalingas visuomenės poreikiams.
Detaliojo plano parengimo terminas: 10 mėn. nuo sutarties sudarymo datos (2018 m. rugsėjo 13 d.)
Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas – atliekamas.
Išsamesnė informacija apie detalųjį planą teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje, Utenio a. 4 , LT 28503, Utena, tel. (8 389 63990, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041