school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Gera žinia ūkininkams: žemės mokesčio lengvata bus teikiama ir šiemet

raimonda jankauskiene2020 m. Utenos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus žemės mokesčio lengvatos fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, teikimo tvarką (2020 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. TS-222), ūkininkai, vykdantys žemės ūkio veiklą, jau pernai turėjo galimybę kreiptis dėl nuosavybės teise priklausančios žemės ūkio paskirties žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Šiais metais Taryba šiek tiek pakoregavo priimtą sprendimą, tačiau galimybė ūkininkams gauti lengvatą išliks ir šiais metais.

Apie žemės mokesčio lengvatos teikimo tvarką kalbamės su Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskiene.
Ar daug ūkininkų praeitais metais pasinaudojo galimybe gauti žemės mokesčio lengvatą?


Praeitais metais dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo į Utenos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi 97 ūkininkai. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą patenkinti 86 ūkininkų prašymus (11 prašymų nebuvo patenkinti dėl reikalavimų neatitikimo). Bendra suteiktos lengvatos suma 2020 m. - daugiau kaip 17 000 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų.
Kokie yra taikomi žemės mokesčio tarifai 2021 m.? Ar lengvatos suteikimui turi įtakos pakeistos žemės verčių zonos ?
Šiuo metu galiojantis žemės mokesčio tarifas Utenos r. žemės ūkio paskirties žemei yra suvienodintas visoms verčių zonoms - 1,2 proc., išskyrus 54.3 verčių zoną (Sudeikių mstl., Sudeikių, Bikuškio, Šeimyniškių, Alaušų kaimai, Alkų, Petroniškio, Samanės viensėdžiai, Daugailių sen. Maneičių k., Salų vs.), kuriai jau keletą metų nustatytas mokesčio tarifas yra 2 proc. Apleistoms žemės ūkio naudmenoms taikomas maksimalus 4 proc. nuo žemės mokestinės vertės tarifas.
Iki 2020 m. žemės verčių zonos žemės mokesčio lengvatos suteikimui turėjo įtakos, kadangi lengvatą galėjo gauti tik ūkininkai, ūkininkaujantys žemės sklypuose, esančiuose 54.2 (Utenos sen. Vyžuonų sen., Leliūnų sen., Sudeikių sen.) ir 54.3 (Sudeikių sen., Daugailių sen.) verčių zonose, tačiau nuo 2020 m. Savivaldybės tarybos sprendimu žemės mokesčio lengvata teikiama nepriklausomai nuo to, kokioje verčių zonoje yra jų nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, taigi žemės sklypų išsidėstymas verčių zonose nebeturi jokios reikšmės. Lengvata gali būti teikiama tiek Užpalių, tiek Saldutiškio, tiek ir kitose seniūnijose ūkininkaujantiems asmenims. Svarbiausia – atitikti lengvatos teikimo apraše nurodytus reikalavimui lengvatai gauti.
Kokie yra pagrindiniai reikalavimai lengvatai gauti?
Žemės mokesčio lengvatą gali gauti tik tie ūkininkai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Utenos rajone, yra įregistravę ūkininko ūkį Ūkininkų ūkio registre ir yra įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ar yra valdos partneriai ar valdos valdytojo šeimos nariai (ūkio ir valdos duomenys turi būti atnaujinti einamaisiais metais). Ūkio adresas ir valdos centras būtinai turi būti Utenos rajone. Apie kitus Aprašo reikalavimus. Lengvatos pasieks tuos ūkininkus, kurie einamaisiais metais deklaravo žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) bei vykdo žemės ūkio veiklą nuosavybės teise valdomuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, esančiuose Utenos rajone. Žemės ūkio veiklą apima: pirminė gamyba ir (ar) jos metu gautų žemės ūkio produktų pirminis perdirbimas, pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimas ir (ar) Utenos krašto reprezentavimas, ūkyje užaugintą/pagamintą produkciją pristatant parodose, realizuojant mugėse, turgavietėse, taip pat vykdant rekreacinę, pažintinę veiklą, lankytojų priėmimą ūkiuose.
Noriu akcentuoti, kad labai svarbu ir tai, jog asmens arba šeimos (kai prašymus teikia sutuoktiniai, vedantys bendrą ūkį) pajamos iš žemės ūkio veiklos (prie kurių nepriskaičiuojamos gautos tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus) turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. visų gaunamų pajamų per praėjusius kalendorinius metus, t. y. ne mažiau nei LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) per 12 mėn. (2020 m. MMA yra 607 Eur., tai reiškia, kad lengvatos besikreipiančio ūkininko (arba šeimos, kai prašymus teikia sutuoktiniai) pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius 2020 metus turėjo būti ne mažesnės kaip 7284,00 Eur.) Šie duomenys turės būti nurodyti pažymoje, pateikiamoje kartu su prašymu(-ais).
Turbūt dažnas atvejis, kai ūkininkauja sutuoktiniai, kaip tuomet vertinamas asmenų atitikimas lengvatos teikimo reikalavimams?
Kuomet žemės sklypų savininkai yra abu sutuoktiniai, visi reikalavimai yra taikomi abiems sutuoktiniams. Tik tokiu atveju, kuomet vedamas bendras ūkis, vertinamos ne asmens, bet bendros šeimos pajamos.
Žemės mokesčio deklaracijas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), kai žemės sklypai yra valdomi bendrosios dalinės nuosavybės teise arba asmeninės nuosavybės teise, abu sutuoktiniai gauna atskirai, vadinasi ir prašymus dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo turi pateikti atskirus. Pagal gautus prašymus, pateiktus kartu su papildomais dokumentais bei pagal registruose esančius duomenis, tikrinama ar abu sutuoktiniai deklaruoja gyvenamąją vietą Utenos rajone, ar abu yra įregistravę ūkininko ūkį bei žemės ūkio valdą, ar deklaruotos žemės ūkio naudmenos.
Jeigu žemės ūkio naudmenas deklaruoja vienas iš sutuoktinių, tikrinama ar kitas sutuoktinis yra registruotas valdoje kaip valdos partneris ar šeimos narys. Na, ir kaip minėjau, pagal pažymoje apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas pateiktus duomenis yra vertinamos šeimos pajamos, t. y. tikrinama, ar žemės ūkio veiklos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų šeimos pajamų.
Kas negali pretenduoti į žemės mokesčio lengvatą?
Įvertinus administravimo kaštus, nuspręsta, kad žemės mokesčio lengvatos negalės gauti asmenys, kurių apskaičiuota žemės mokesčio lengvata sudarys mažiau kaip 30,00 eurų, t. y. jeigu VMI išduotoje žemės mokesčio deklaracijoje nurodyta mokėtina suma mažesnė kaip 60 Eur., lengvata taikoma nebus. Ši lengvata taip pat nebus taikoma asmenims, kurie einamaisiais metais deklaravo daugiau kaip 80 proc. ganyklų, pievų (žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais), skaičiuojant nuo bendro einamaisiais metais deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto, jeigu asmuo ar jo valdos partneris neturi žoliaėdžių ar kitų ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 dienos. Ūkinių gyvūnų skaičius reikšmės neturi.
Kaip ir ankstesniais metais, žemės mokesčio lengvata nebus taikoma apleistam žemės sklypui ar jo daliai.
Kur reikėtų kreiptis mūsų rajono ūkininkams, kurie atitinka visus Jūsų išvardytus kriterijus ir gali pretenduoti į žemės mokesčio lengvatas?
Asmenų prašymai ir dokumentai dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo iki einamųjų metų lapkričio 10 dienos bus priimami Utenos rajono seniūnijose (pagal žemės ūkio valdos centro adresą) ir Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.).
Kokius dokumentus būtina turėti kartu su savimi ir kur teikti prašymus?
Atkreipiu dėmesį, kad prašymai priimami iki lapkričio 10 dienos. Tad, kai tik sulauksite VMI išduotų žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijų, kviečiame nedelsti ir teikti prašymus.
Kreipdamiesi dėl žemės mokesčio lengvatos, ūkininkai kartu su prašymu privalo pateikti pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (pažyma išduodama seniūnijoje), VMI išduotos einamųjų metų žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos kopiją, taip pat pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas (pažymos forma patvirtinta 2018 m. liepos 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-452).
Ūkininkų, reprezentuojančių Utenos kraštą, ūkyje užaugintą/pagamintą produkciją pristatant parodose, mugėse, turgavietėse, taip pat vykdant rekreacinę, pažintinę veiklą, lankytojų priėmimą ūkiuose, kartu su prašymu ir kitais aukščiau įvardintais dokumentais, prašome pateikti šią veiklą įrodančius dokumentus.
Jei kils neaiškumų ar klausimų, ūkininkai gali kreiptis į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistus seniūnijose arba į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistę Indrę Dikinienę, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. Nr. (8 389) 43538.
Dėkoju už pokalbį.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041