school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

     

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas

socmin logoNevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. AĮ-256 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas). Šiais metais Utenos rajono savivaldybei skirta Priemonei įgyvendinti 26 573,00 Eur.
Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.
Priemonės įgyvendinimą organizuos Utenos rajono savivaldybė, paskelbdama atrankos konkursą.
Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties su projekto vykdytoju pasirašymo dienos iki 2020 metų gruodžio 31 d.
Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti Daugailių seniūnijos, Kuktiškių seniūnijos, Leliūnų seniūnijos, Saldutiškio seniūnijos, Sudeikių seniūnijos, Tauragnų seniūnijos, Utenos miesto seniūnijos, Utenos seniūnijos, Užpalių seniūnijos ir Vyžuonų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, paskirstant valstybės biudžeto lėšas pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro 2020 metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis:

Gavėjo pavadinimas Deklaruotų gyventojų skaičius seniūnijoje (vnt.)  
Daugailių seniūnija 1 198

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 1 127,44
Kuktiškių seniūnija 765

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 900,66
Leliūnų seniūnija 2 894

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 2 015,68
Saldutiškio seniūnija 796

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 916,90
Sudeikių seniūnija 1 296

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 1 178,76
Tauragnų seniūnija 1 115

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)*  1 083,97
Utenos miesto seniūnija 26 996

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 14 638,64
Utenos seniūnija 2 140

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 1 620,79
Užpalių seniūnija 1 585

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 1 330,12
Vyžuonų seniūnija 1 392

Iš viso lėšų paskirstymas (Eur)* 1 229,04

* - Lėšos paskirstytos Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. AĮ-275 „Dėl asmens, atsakingo už priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. administravimą, paskyrimo ir lėšų paskirstymo“
Priemonei įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje bus sudaroma 10 išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios savarankiškai organizuos savo darbą, priims sprendimus dėl konkrečioje savivaldybės teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka yra skiriamas finansavimas, sudarys prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašus, vertins paraiškas, priims sprendimus, kurios seniūnijos teritorijoje veiklą vykdanti organizacija (-os) vykdys projektą (-us). Utenos rajono savivaldybės administracija vykdys Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrins projektų veiklų įgyvendinimą, skirtų lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą ir tinkamumą.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO EIGA:

1. PRIORITETINIŲ VYKDYTINŲ IR FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS
Išplėstinės seniūnaičių sueigos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų.
2. KVIETIMAI
Savivaldybės administracija paskelbia projektų atrankos konkursą (kurio terminas ne trumpesnis kaip 1 mėnuo) teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas.
3. VERTINIMAS
Savivaldybės administracija administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrina, ar paraiškos atitinka visus keliamus formaliųjų kriterijų reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir pridėti prašomi dokumentai. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos, įvertinami projektai pagal turinį, kurių planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus, apskaičiuojant balų vidurkį ir reitinguojant projektus balų mažėjimo tvarka.
4. SPRENDIMAS FINANSUOTI
Savivaldybės administracijos direktoriaus priima sprendimą dėl atrinktų labiausiai atitinkančių bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius projektų finansavimo.
5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS
Su projekto vykdytojais Savivaldybės administracija pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis.
6. PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA.
Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projektuose užsibrėžtų tikslų bei rezultatų. Savivaldybės administracija vykdo projektų kontrolę veiklų įgyvendinimo metu, tikrina ar skirtos lėšos naudojamos laikantis projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA.
Visu Priemonės įgyvendinimo metu konsultacijas ir metodinę pagalbą telefonu, elektroninėmis priemonėmis projektų pareiškėjams/vykdytojams darbo dienomis teikia Utenos rajono savivaldybės administracijoje atsakingas asmuo - Sandra Bagdonavičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 389) 48693, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kviečiame Utenos rajono bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant Priemonę, skirtą bendruomenių stiprinimui.
Dokumentai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/172a5000473111ea8895faf9aa6b1770
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f5dbc60515311ea931dbf3357b5b1c0

 

Aplinkos apsaugateritoriju planavimasstatiniaiciviline sauga mobilizacija  kvietimai paraiskoms socialine aps 

sveikatossvietimasjaunimovaiko gerove tarpinssveikatoskontroles ekonomika investicijos

DAUGIAU VEIKLOS SRIČIŲ

viesoji tvarkapirkimaikalbaTurto valdymasteisine pagalbatarptautiniai kulturapaveldasGarbes pilieciaizeldynaiKaimo pletra NVOtrisale tarybaUtenos rajono seniūnijoskontaktaipaieska

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041