school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

  • Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

     

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia 2022 metais
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu.
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą. Šiai priemonei įgyvendinti 2022 metais iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirta 64,4 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 63,5 tūkst. Eur. Numatoma pritaikyti 9 būstus suaugusiems žmonėms su negalia. Žmonėms su negalia atliekami sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengtos nuovažos, palengvinant neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, planuojama nupirkti vieną lubinį keltuvą, kad palengvintų asmens priežiūrą. 2022 m. susio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 13 asmenų. Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti žymiai didesniam neįgaliųjų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties, statybos, remonto kainų, atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens poreikius ir teisės aktų reikalavimus.
Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje eksploatuojama ir prižiūrima 20 liftų (keltuvų), mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems.


Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Jau nuo vasario 1 dienos daugiau žmonių, turinčių negalią, galės būti pritaikomas būstas pagal jų individualius poreikius. Šie pakeitimai leis greičiau ir kokybiškiau pritaikyti būstą žmonėms su negalia ir padės užtikrinti jiems savarankiškesnį gyvenimą.
Būstas pritaikomas žmonėms su negalia, turintiems:
• specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir turintiems judėjimo sutrikimų,
•judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį,
• specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar priežiūros (pagalbos) poreikį dėl intelekto ar psichikos negalios.
Iš aukščiau nurodytų asmenų išskiriamos grupės asmenų, kuriems būstas pritaikomas prioritetine tvarka: vaikams su negalia iki 18 metų, slaugomi ir dializės procedūras gaunantys žmonės su negalia, neįgalieji, besimokantys pagal formaliojo švietimo programas, dirbantys neįgalieji.
Tas pats būstas asmeniui gali būti pritaikomas kas 10 metų, išskyrus atvejus, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar ugdymosi poreikiai, ar asmuo įgyja nuosavybes teise priklausantį būstą, jei prieš tai jam pritaikytas būstas buvo ne jo nuosavybė. Tokiais atvejais galima ir anksčiau kreiptis į nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę dėl būsto pritaikymo.
Pritaikomam būstui keliami reikalavimai: būstas nuosavybės teise turi priklausyti neįgaliajam, jo atstovui ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei. Jeigu būstas priklauso ne pačiam neįgaliajam, būtina gauti būsto savininko sutikimą pritaikyti būstą. Nekilnojamasis turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre, neareštuotas, neapribotos būsto savininko daiktinės teisės į būstą (išskyrus hipoteką), tai turi būti nuolatinė ir faktinė dėl būsto pritaikymo besikreipiančio žmogaus gyvenamoji vieta.
Būstas galės būti pritaikomas trimis būdais:
• būsto pritaikymą organizuos savivaldybės administracija atėjus būsto pritaikymo eilei;
• asmuo savarankiškai organizuos dalį ar visus būsto pritaikymo darbus;
• gauti būsto pritaikymo išlaidų kompensaciją, jeigu asmuo nusipirks visiškai pritaikytą ar iš dalies pritaikytą būstą.
Dėl būsto pritaikymo žmogus su negalia ar jo atstovas gali pateikti prašymą Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui. Kartu su prašymu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, dokumentas, pagrindžiantis, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas, laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas, neįaliojo pažymėjimas ir kiti dokumentai, priklausomai nuo aplinkybių.
Informacija gali būti teikiama telefonu 8 389 61628.
Plačiau su Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo reikalavimais galima susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0f12721361811e98893d5af47354b00/asr

Prašymo forma >>>


 

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia 2021 metais

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, o vaikams su sunkia negalia – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu.
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą. Šiai priemonei įgyvendinti 2021 metais iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirta 48,1 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 81,98 tūkst. Eur. Numatoma pritaikyti 12 būstų suaugusiems žmonėms su negalia ir 2 vaikams su sunkia negalia bus kompensuotos įvairių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos. Žmonėms su negalia atliekami sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengtos nuovažos, palengvinant neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, 2 neįgalieji aprūpinti mobiliais kopikliais, padidinančiais neįgaliųjų mobilumą. 2021 m. susio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 22 suaugę asmenys ir 4 vaikai su sunkia negalia. Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti žymiai didesniam neįgaliųjų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties, atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens poreikius ir teisės aktų reikalavimus. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje eksploatuojama ir prižiūrima 18 liftų (keltuvų), mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems.

Aplinkos apsaugateritoriju planavimasstatiniaiciviline sauga mobilizacija  kvietimai paraiskoms socialine aps 

sveikatossvietimasjaunimovaiko gerove tarpinssveikatoskontroles ekonomika investicijos

DAUGIAU VEIKLOS SRIČIŲ

viesoji tvarkapirkimaikalbaTurto valdymasteisine pagalbatarptautiniai kulturapaveldasGarbes pilieciaizeldynaiKaimo pletra NVOtrisale tarybaUtenos rajono seniūnijoskontaktaipaieska

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041