school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

  • Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

     

Kada mėgausimės arbatėle pas Užpalių dvaro administratorių, arba kaip Kazio Pakšto idėjos atkeliavo į Užpalius

2023 03 21 uzpaliaiUžpalių dvare jau kvepia pabaigtuvėmis. Na, ne pačiame dvare, o dvaro sodybos administratoriaus name. Taip jau susiklostė, kad dvaro savininkas Pranciškus Sapiega, Lietuvos didžiojo kanclerio Mykolo Sapiegos sūnus, apie 1800 m. įsigijęs dvarą, jame negyveno. Dvarą valdė administratorius, kuriam ir buvo skirtas vienas iš pastatų.
Nors Pranciškus Sapiega ir negyveno dvare, bet iki mūsų dienų išlikę dvaro sodybos pastatai - jo pastangų ir, žinoma, pinigų rezultatas: apie 1802–1809 m. Pranciškus Sapiega visus sodybos pastatus perstatė iš naujo.
Kodėl prakalbome apie Užpalių dvarą? Užpalių miestelis dar 16 amžiuje ėmė kurtis kaip tik prie dvaro. Tad dvaras – labai svarbi Užpalių istorijos dalis, davusi impulsą plėtoti kultūrinį, politinį, ekonominį gyvenimą, plėsti švietėjišką veiklą: 1918 m. dvaro sodybos administratoriaus name įsikūrė valsčiaus valdyba, 1872 m. dvaro teritorijoje pastatytoje Šv. Nikolajaus cerkvėje veikusios pradinės rusų mokyklos bazėje 1915 metais įsteigta pradinė keturių skyrių mokykla.

O 1921 m. buvo atidaryta 4 klasių progimnazija, iš kurios išaugo Užpalių gimnazija. Augant miesteliui jis tapo svarbiu prekybos centru, kuriam 1792 m. buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Ne be reikalo Užpalių herbą puošia užrašas „Miestus augina prekyba“.
Mūsų dienomis Užpalių kraštas traukia turizmo ištekliais ir pagal juos yra vertinamas kaip viena perspektyviausių turizmo vystymui teritorijų Utenos rajone. Užpaliuose yra 1898 m. pastatyta mūrinė, istorizmo stiliaus su neogotikos ir neoromanikos bruožais Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia, šalia kurios – 1847 m. pastatyta mūrinė varpinė; kiekvieną atvykusįjį miestelio centre pasitinka paminklas Šv. Florijonui; netoli Užpalių - įspūdingos gamtos sukurtos skulptūros – Šeimyniškių atodanga su konglomerato uola. Retas kuris užsukęs į Užpalius neaplanko Krokulės šaltinio, esančio Lygamiškio kaime. O išlikusi buvusio dvaro sodyba yra reikšmingas šio krašto kultūros paveldo objektas.
Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namas – tai interpretuoto klasicizmo išraiškos, U formos plano, 1 a. su pastogėmis pastatas, Pranciškaus Sapiegos kartu su kitais dvaro pastatais, kaip minėta, perstatytas apie 1802–1809 m. Dėl architektūrinio ir memorialinio pobūdžio vertingųjų savybių administratoriaus namas saugomas valstybės (objekto unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26696), tačiau jo būklė neatitiko šiandieninių kultūros ir turizmo infrastruktūros sąlygų, bendruomenės poreikių, pastato energetinis efektyvumas buvo labai žemas, objektas nebuvo pritaikytas lankymui.
Siekdama minėtą administratoriaus namą pritaikyti turizmo reikmėms ir bendruomenės poreikiams, Utenos rajono savivaldybės administracija inicijavo namo atnaujinimą.
Pastato atnaujinimas pradėtas 2019 m. Siekdama sutelkti kultūros paveldo objekto atnaujinimui reikalingus finansavimo šaltinius, Utenos rajono savivaldybės administracija sėkmingai parengė 3 projektus.
Pirmasis, pradėtas įgyvendinti 2019 m., – „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“. Buvo parengtas techninis projektas, kuriame numatyta pagal vietos bendruomenės išsakytus lūkesčius kompleksiškai sutvarkyti pastatą, pritaikant jį 8 veiklų vykdymui:
• salės/infocentro veiklai,
• vaikų dienos centro veiklai,
• visuomeninės organizacijos veiklai,
• eksponavimo veiklai,
• amatų inkubatoriaus/kūrybinės edukacijos veiklai,
• laikino apgyvendinimo svečių kambariuose veiklai,
• arbatinės veiklai,
• kepyklos/virtuvės veiklai.
Projektu metu yra suremontuota centrinė pastato dalis.
2020 m. birželį parengtas investicijų projektas ,,Utenos r. Užpalių dvaro remontas“, kurio tikslas – rekonstruoti Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namą pagal statybos bei kultūros paveldo apsaugos ir vertybių išsaugojimo reikalavimus ir sukurti daugiafunkcę erdvę bendruomenės reikmėms ir turizmo plėtrai. Įgyvendinant projektą buvo siekiama padidinti rekonstruojamo pastato energetinį efektyvumą, užtikrinti rekonstruojamo pastato inžinerinių sistemų ir tinklų atitikimą šiandieniams statybos techniniams reikalavimams bei rekonstruojamo pastato autentiškumą ir jo išorės, vidaus ir aplinkos pritaikymą šiandieniniams kultūros ir turizmo infrastruktūros standartams.
2021 m. pradėtas įgyvendinti trečiasis projektas ,,Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone“. Tai – baigiamasis minėto namo atnaujinimo projektas, kuriuo siekiama suformuoti bendruomenės bei turistų traukos centrą ir sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią daugiafunkcę erdvę. Projekte numatyta įsigyti baldus bei įrangą salei/infocentrui bei visuomeninės organizacijos, eksponavimo, arbatinės ir laikino apgyvendinimo patalpoms. Taip pat atlikti statybos darbai likusiai pastato daliai sutvarkyti.
Salės/infocentro patalpa bus įrengta ir pritaikyta naujų inovatyvių paslaugų kūrimui. Joje bus galima organizuoti plataus spektro renginius, plėtoti visuomeninių organizacijų veiklas, susiburti užpalėnams gražiam pabendravimui.
Pastato rūsio patalpoje numatyta kurti išskirtinę ekspoziciją, skirtą iškilios asmenybės – iš Užpalių valsčiaus kilusio Lietuvos geografo, keliautojo, visuomenės veikėjo, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininko, profesoriaus K. Pakšto (1893–1960) idėjų ir vizijų pristatymui. Neabejotinai kiekvienam lankytojui bus įdomu susipažinti su „atsarginę“ Lietuvą kažkur Afrikoje ar Amerikoje planavusiu įkurti užpalėnu.
Susipažinę su išskirtine asmenybe, lankytojai galės užsukti į arbatinę pasimėgauti kvapnia užpalėnų arbatėle, o pasidairymui po Užpalių kraštą nusprendę skirti kelias dienas – apsistoti svečių kambariuose.
Prie Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo atnaujinimo projektų ir dvaro įveiklinimo savo iniciatyvomis nemažai prisidėjo Užpalių bendruomenė. Užpaliečių iniciatyva vasario 4 d. buvo surengtas susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičiene, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistu Vytautu Leika ir Užpalių dvaro rekonstrukcijos projektų rengėja ir koordinatore, Kultūros skyriaus vedėja Jūrate Brasiūniene.
Užpalių bendruomenės atstovai buvo supažindinti ne tik su technine projekto įgyvendinimo puse, bet ir su dvaro administratoriaus namo atnaujinimo idėjos ištakomis, dvaro istorija, rekonstruotų patalpų paskirtimi, jų funkcionalumo panaudojimu, galimomis veiklomis, kurios bus vykdomos minėtose patalpose, ir kt. Utenos rajono savivaldybės meras pabrėžė, kad Užpalių dvaro ateitis glaudžiai susieta su Užpalių bendruomenės gebėjimu susitelkti bendriems darbams, nes tik nuo vieningos vietos bendruomenės priklauso viso Užpalių miestelio atgimimas.
Taigi atnaujintame dvaro administratoriaus name tikrai kvepia pabaigtuvėmis. Statybos darbai užbaigti, netrukus bus įsigyta moderni įranga ir baldai. Beliks juo sustatyti ir naujam gyvenimui prisikėlusį administratoriaus namą atidaryti dar šiais metais. Viso pastato atnaujinimas su visais trimis projektais yra numatomas baigti vasarą. Neabejotinai naujos veiklos svariai prisidės prie šio vertingo kultūros paveldo objekto išsaugojimo ateities kartoms, sudarys sąlygas tolimesniam turizmo vystymui Užpalių krašte, prisidės prie turizmo plėtros visame Utenos rajone.

Aplinkos apsaugateritoriju planavimasstatiniaiciviline sauga mobilizacija  kvietimai paraiskoms socialine aps 

sveikatossvietimasjaunimovaiko gerove tarpinssveikatoskontroles ekonomika investicijos

DAUGIAU VEIKLOS SRIČIŲ

viesoji tvarkapirkimaikalbaTurto valdymasteisine pagalbatarptautiniai kulturapaveldasGarbes pilieciaizeldynaiKaimo pletra NVOtrisale tarybaUtenos rajono seniūnijoskontaktaipaieska

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041