1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatai

Kultūrinės veiklos ekspertų komisija ir Utenos rajono meno ir kultūros premijų skyrimo nuostatai, patvirtinti 2010 m. vasario 10 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-64

Utenos rajono kasmetinė literatūrinė premija „Gimtoji mūsų žemė" skirta:
1993 m. Petrui Panavui už eilėraštį „Baltijos kely";
1994 m. Silvestrui Sinkui už knygą „Gėlių sala";
1995 m. Stepui Eitminavičiui už knygą „Metai, žaibo apšviesti";
1996 m. Edmundui Rinkevičiui už knygą „Krintanti žvaigždė";
1997 m. Rūtai Jonuškienei už knygą „Smilgos paukštis".
1998 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija įteikta Stasiui Karanauskui už liaudies meno puoselėjimą medžio drožybos srityje.
1999 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatro režisierei Almai Eigerdienei už kūrybinę veiklą mėgėjų teatro srityje;
poetui Petrui Panavui už kūrybinę literatūrinę veiklą.
2000 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
kraštotyrininkui Antanui Gasperaičiui už krašto istorijos tyrinėjimus ir publicistinę veiklą;
keramikui Vytautui Valiušiui už kūrybinę veiklą keramikos srityje, padovanotą keramikos kolekciją Utenos rajono savivaldybei ir įkurtą Vytauto Valiušio keramikos muziejų;
Utenos kultūros centro direktoriui a. a. Algirdui Palskiui už ryškius pasiekimus puoselėjant rajono kultūrą ir mėgėjų meną.
2001 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
tautodailininkei Anelei Araminienei už tautodailės meno puoselėjimą medžio drožybos, audimo ir tapybos srityse;
literatui Stepui Eitminavičiui už kūrybinę literatūrinę veiklą;
tautodailininkui a. a. Alfonsui Streikui (po mirties) už tautodailės meno puoselėjimą medžio drožybos srityje.
2002 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
Utenos kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Vieversa" vadovei Robertai Macelienei už aukštus pasiekimus mėgėjų meno srityje ir Utenos rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje;
poetei Rūtei Jonuškienei už kūrybinę literatūrinę veiklą;
tautodailininkei, klubo „Svirnas" pirmininkei Odetai Bražėnienei už tautodailės meno puoselėjimą karpinių kūrybos, maručių marginimo srityje.
2003 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkei Laimai Lapinienei už ženklią projektinę veiklą diegiant modernias technologijas;
poetei Reginai Katinaitei-Lumpickienei už kūrybinę literatūrinę veiklą;
VšĮ „Aukštaitijos vargonų festivalis" direktorei Zitai Lukošiūnienei už kūrybinę veiklą profesionaliojo meno srityje.
2004 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
Utenos kraštotyros muziejaus fondų saugotojai Elenai Juodzevičienei už kraštotyrinę ir leidybinę veiklą;
skulptoriui Alvydui Seibučiui už kūrybinius pasiekimus medžio skulptūrų kūrimo srityje;
poetui Vytautui Kazelai už kūrybinę literatūrinę veiklą.
2005 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
kryždirbiui a. a. Pranui Kaziūnui už kūrybinę veiklą medžio drožybos srityje;
poetui Mindaugui Stundžiai už kūrybinę literatūrinę veiklą;
Utenos mokytojų pagyvenusiųjų liaudiškos šokių grupės „Levindra" vadovei Laimutei Kulakauskienei už mėgėjų meno puoselėjimą ir Utenos rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
2006 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
dailininkei Vidai Navikienei už kūrybinę veiklą dailės, leidybos, heraldikos ženklų kūrimo srityje;
tautodailininkei Zosei Bartašienei už kūrybinę veiklą puoselėjant liaudies meną;
literatei, autorinių dainų atlikėjai Audronei Driskiuvienei už kūrybinę veiklą muzikos meno ir literatūros srityje.
2007 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
dailininkei Aurinai Paškevičienei už kūrybinę veiklą dailės srityje;
dailininkui Vytautui Petroniui už kūrybinę veiklą dailės srityje;
kraštotyrininkei Leonorai Buičenkienei už kraštotyrinę ir leidybinę veiklą.
2008 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
Utenos kultūros centro režisierei Vidai Kairienei už kūrybinę veiklą teatro meno, renginių režisavimo srityje;
Maestro kompozitoriui Adolfui Driukui už kūrybinę veiklą muzikos srityje;
tautodailininkei Stefai Gasiūnaitei už liaudies meno puoselėjimą audimo srityje.
2009 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
liaudies meistrui Henrikui Zakarevičiui už reikšmingą kūrybą medžio drožybos srityje;
profesionaliam muzikantui, atlikėjui ir kompozitoriui Arūnui Paškevičiui už ženklią išliekamąją muzikinę veiklą;
fotomenininkui Adolfui Sinkevičiui už Utenos miesto ir rajono reprezentavimą meninės fotografijos ir videomeno srityje.
2010 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą - Žurnalistei Genovaitei Šnurovai už reikšmingą kraštotyrinę ir leidybinę veiklą, puoselėjant Utenos rajono istoriją;
premija už meno ir kultūros puoselėjimą – Užpalių kultūros centro koordinatorei Birutei Minutkienei už kino meno tradicijų atgaivinimą, puoselėjimą ir propagavimą.
2011 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą tautodailininkei, tapytojai Alvyrai Žemaitienei už autentiškus, turinčius išliekamąją vertę, meniškus liaudies meno kūrinius;
premija už kūrybinę veiklą dailininkui, grafikui Klemensui Kupriūnui už autentišką, profesionalią, turinčią išliekamąją vertę novatorišką kūrybą, garsinančią Utenos vardą šalyje ir užsienyje;
premija už meno ir kultūros puoselėjimą Utenos Dauniškio gimnazijos vokalinės grupės „Vivo" vadovei Astai Skeirienei už meno ir kultūros puoselėjimą šalyje ir užsienyje.
2012 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą Utenos kultūros centro vyriausiajai choreografei, šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" meno vadovei Robertai Macelienei už profesionalų ir autentišką šokio meno puoselėjimą bei Utenos vardo garsinimo šalyje ir užsienyje;
premija už kūrybinę veiklą dailininkui, grafikui Linui Blažiūnui už profesionalią kūrybą, garsinančią Utenos vardą šalyje ir užsienyje;
premija už kūrybinę veiklą Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinio pučiamųjų instrumentų orkestro vadovui Vytautui Latonui už profesionalumą ir ilgametį vadovavimą pučiamųjų instrumentų orkestrui.
2013 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą Vytautui Kazielai už aukštaitiškos elegijos tęstinumą, lietuvių literatūros išliekamąją vertę;
premija už meno ir kultūros puoselėjimą Utenos literatų klubo „Verdenė" pirmininkei Reginai Stakėnienei už aktyvią, prasmingą ir ilgametę visuomeninę, kraštotyrinę bei literatūrinę veiklą garsinant Utenos rajoną.
2014 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą Utenos dailės mokyklos direktoriui Jonui Pleckevičiui už reikšmingą kūrybą ir idėjas turtinančias Utenos rajoną ir garsinančias Lietuvoje ir užsienyje;
premija už kūrybinę veiklą tautodailininkui, kryždirbiui, bažnytinio meno (interjero) meistrui Kazimierui Šėžai už Aukštaitijos kryždirbystės tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą Lietuvoje bei užsienyje;
premija už meno ir kultūros puoselėjimą Utenos gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis" prezidentui Rimantui Udrui už gamtos fotografų klubo „Žaliasis skėtis" įkūrimą ir reikšmingą visuomeninę veiklą garsinančią Utenos rajoną Lietuvoje ir užsienyje;
premija už meno ir kultūros puoselėjimą menininkui Andriui Surgailiui už fotografijos meno puoselėjimą ir reikšmingą visuomeninę veiklą.
2015 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą Utenos dailės mokyklos mokytojai, dailininkei Jūratei Mitalienei už reikšmingą kūrybą ir idėjas turtinančias Utenos rajoną ir garsinančias Lietuvoje ir užsienyje;
premija už kūrybinę veiklą tautodailininkei, sertifikuotai karpinių ir margučių meistrei Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei už Aukštaitijos tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą Lietuvoje bei užsienyje;
premija už meno ir kultūros puoselėjimą Utenos muzikos mokyklos mokytojai Virginijai Šeduikienei už profesionalią veiklą muzikos meno srityje garsinančią Utenos rajoną Lietuvoje ir užsienyje.
2016 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą tautodailininkui, sertifikuotam medžio drožėjui Albinui Šileikai už Aukštaitijos tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą Lietuvoje;
premija už kūrybinę veiklą televizijos operatoriui Vytautui Jukniui už reikšmingus pasiekimus kino filmų kūrimo srityje ir Utenos krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje.
2017 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos skirtos:
premija už kūrybinę veiklą skulptoriui, akmentašiui, tautodailininkui Valentinui Šimonėliui už tautinio paveldo meniškumą, išliekamąją vertę ir populiarinimą Lietuvoje bei užsienyje;
premija už kūrybinę veiklą Utenos kultūros centro lėlių teatro „Zuikis Puikis" režisierei Janinai Baldauskienei už profesionalius, autentiškus, novatoriškus kūrybinius darbus, puoselėjančius unikalų lėlių teatro meną, gimtąją kalbą, ugdančius jaunąją kartą ir garsinančius Utenos krašto kultūrą Lietuvoje ir užsienyje;
premija už kūrybinę veiklą dailininkui Algirdui Indrašiui už unikalius grafikos, tapybos, skulptūros kūrinius, įsteigtą galeriją-muziejų su skulptūrų parku ir Utenos krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

2018 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos už kūrybinę veiklą skirtos:
VšĮ „Taip kitaip“ už tarpdisciplininio meno iniciatyvas ir atviros kūrybinės erdvės sukūrimą;
dailininkei Laimai Kriukelienei už reikšmingą kūrybą Lietuvos istorijos tematika ir tautinės savimonės ugdymą;
režisierei Irenai Leikauskienei už tautinės kultūros puoselėjimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtuose renginiuose ir jaunųjų atlikėjų ugdymą.

 

Joomla templates by a4joomla