1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Antikorupcinis švietimas

„Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose". Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

 „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas". Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY

 

 „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė" . Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s

 

 „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje". Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0

 

„Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas". Video rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s

 

Diskusija Utenoje „Ar galime sumažinti korupciją keliuose?"
Kovo 22 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdyba, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyrius, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Panevėžio regiono departamentas organizavo diskusiją „Ar galime sumažinti korupciją keliuose?". Dalyvavo Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino, Zarasų vairavimo mokyklų vadovai ir vairavimo mokytojus.
Šios diskusijos tikslas buvo kartu su Utenos apskrities vairavimo mokyklų vadovais ir vairavimo mokytojais aptarti transporto priemonių vairuotojų ir (ar) besirengiančių tapti vairuotojais atsparumo korupcijai ugdymo galimybes. Remiantis Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, per 2015 m. iš viso policijos įstaigose užregistruoti 934 atvejai (2014 m. – 1 104 atvejai) dėl bandymo papirkti policijos pareigūnus. Utenos apskrityje 2015 m. užregistruotos 49 nusikalstamos veikos, 2014 m. – 66. Per seminarą korupcijos prevencijos įžvalgomis pasidalins STT Panevėžio valdybos, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Panevėžio regiono departamento pareigūnai.

Antikorupcijos komisijų atstovai diskutavo Panevėžyje
2016 m. balandžio 8 d., 10 val. Specialiųjų tyrimų tarnyba Panevėžio miesto savivaldybėje rengė seminarą Panevėžio ir Visagino miestų, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Pasvalio, Panevėžio, Rokiškio, Utenos, Zarasų rajonų savivaldybių Antikorupcijos komisijų atstovams tema „Antikorupcijos komisijos: veikla ir problemos".
Šio seminaro tikslas buvo aptarti vietos savivaldos sritis, kuriose kyla korupcijos rizika, ir apsvarstyti, kaip Antikorupcijos komisijos gali šią riziką mažinti. Seminaro pranešėjai: Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, STT pareigūnai, savivaldybių Antikorupcijos komisijų pirmininkai. Per seminarą bus analizuojama: koks yra Antikorupcijos komisijų vaidmuo didinant pasitikėjimą savivalda; korupcijos rizikos veiksniai savivaldybėse; informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas ir susijusios problemos; geroji darbo patirtis.

 

Paskaita apie korupciją ir jos daromą žalą

22016 m. gruodžio 6 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Škutienė ir vyr. specialistas Mindaugas Stukas. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė pasveikino, pristatė svečius bei palinkėjo visiems produktyvaus bendravimo siekiant didesnio antikorupcinio visuomenės sąmoningumo.
Minint artėjančią tarptautinę antikorupcijos dieną Panevėžio valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Škutienė Utenos rajono savivaldybės tarnautojams vedė paskaitą, kurios metu analizavo korupcijos reiškinį Lietuvoje ir pasaulyje, jo priežastis ir daromą žalą.
Lektorė pristatė kovos su korupcija būdus, įstatymų nustatytą atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, aptarė naujausius korupcijos lygio tyrimus ir pademonstravo Lietuvos korupcijos žemėlapį, kuriuo siekiama įvertinti Lietuvos gyventojų ir verslininkų požiūrį į korupciją, išnagrinėti apklaustųjų asmeninę patirtį susiduriant su korupciniais atvejais ir įvertinti Lietuvos visuomenės antikorupcinį potencialą. Taip pat buvo diskutuojama apie labiausiai korupcijai neatsparias Lietuvos savivaldos sritis, aptariamos galimos ir būtinos prevencijos priemonės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti.

 

Mokymai „Antikorupcinės priemonės ir prevencijos"
2016 m. lapkričio 29 d. Utenos kolegijoje vyko projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" mokymai „Antikorupcinės priemonės ir prevencijos". Projektui vadovaujanti LEU Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr. Angelė Kaušylienė mokymų dalyviams pristatė projekto tikslą prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą bei stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, keičiantis gerąją patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Mokymuose, kuriuos vedė Lietuvos edukologijos universiteto dr. Vaidotas Jakštas, dalyvavo partneriai iš Norvegijos, Utenos rajono savivaldybės administracijos, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojai, Biržų rajono savivaldybės darbuotojai ir valstybės tarnautojai.

 

Antikorupcinės priemonės yra diegiamos mokyklose
Utenos r. 17 mokyklų vykdomas antikorupcinio ugdymo integravimas į mokomuosius dalykus (istoriją, politologiją, ekonomiką, etiką, tikybą, pilietinį ugdymą, geografiją). Taip pat organizuojami renginiai, debatai, pvz., ,,Lietuvos partijos turi būti labiau sąžiningos rinkėjų atžvilgiu" (Užpalių gimnazija), paskaitos korupcijos temomis: vaizdo paskaitos ,,Kodėl turime korupcijai sakyti NE?" (Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba; 1/d ,,Želmenėlis"); ,,Korupcija – sudėtingas socialinis reiškinys" (1/d ,,Saulutė"). Tarptautinę antikorupcijos dieną mini dauguma rajono mokyklų, kurios metu organizuojamos akcijos, pvz., ,Išmok gyventi sąžiningai", konkursai, pvz., ,,Temidė", parodos, pvz., ,,Mintys apie sąžinę", ruošiami teminiai plakatai prieš korupciją, kurie viešinami mokymosi erdvėse; žiūrimi filmai, diskutuojama antikorupcinėmis temomis: ,,Jaunimas prieš korupciją. Ar daug korupcijos Lietuvoje?" (Krašuonos progimnazija); ,,Grėsmė Lietuvai; Kaip keičiasi grėsmės? Ar jos pastovios, ar kintančios?" Dalyvauta susitikimuose su žurnalistu A. Tapinu, teismo prokuroru R. Jurkevičiumi, kurių metu buvo aptartos ir antikorupcinės temos, aktualios Lietuvai (Utenos r. užpalių gimnazija). ,,Saulės" gimnazijoje organizuoti vaidybinių miniatiūrų pasirodymai antikorupcine tema, mokiniai gali pasirinkti pasirenkamąjį dalyką (modulį) ,,Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės", (,,Saulės" gimnazija). Taip pat antikorupcijos temos integruojamos į žmogaus saugos dalyko kursą, pvz., Aukštakalnio progimnazijoje. Krašuonos progimnazijoje 8 klasių mokiniai, pasirinkę papildomą pamoką, mokosi pagal patvirtintą Verslumo programą. Šių pamokų metu dėstomas kursas apie korupciją. Rajono mokyklų mokiniai klasių valandėlių metu diskutuoja antikorupcijos temomis, atitinkančiomis mokinių amžių, pvz., klasių vadovų suplanuotose veiklose integruojamos sąvokos: draugystė, draugiškumas, atsakomybė, sąžiningumas, pagalba, papirkinėjimas, ,,saldainiai už draugystę", teisingo, atsakingo darbo principai ir kt. (Užpalių gimnazija; Krašuonos progimnazija). 2016 m. gegužės 11 d. rajono švietimo įstaigų mokytojai pagal parengtą korupcijos programą dalyvavo apskrities savivaldybėms skirtame seminare – diskusijoje ,,klausk eksperto. Nuo statistikos, teisinio reglamentavimo iki detalizavimo". Švietimo įstaigose yra sudarytos Korupcijos prevencijos komisijos, , korupcijos prevencijos nuostatos įteisintos įstaigų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planuose, vidaus tvarkos taisyklėse. Rajono mokyklų el. svetainėse skelbiami viešųjų pirkimų planai, darbuotojų darbo užmokestis, biudžeto ataskaitų rinkiniai, informacija apie laisvas darbo vietas.

 

Antikorupciniai komiksai moksleiviams
1Specialiųjų tyrimų tarnybos iniciatyva sukurta ir išleista komiksų knygelė apie korupcija ir jos pasekmes. Knygelėje papasakotos keturios istorijos, kurių herojai, norėdami „pagreitinti procesus" imasi papirkinėjimo, tačiau kiekvienu atveju sulaukia netikėtų problemų ir labai konkrečių pasekmių. Knygelėje akcentuojama, kad kyšio davimas – nusikalstama veika, kuri nėra menkesnė už kitus nusikaltimus, ir už ją yra baudžiama.
(500 vnt. knygelių platintos ,,Saulės" gimnazijos, Dauniškio gimnazijos, Šapokos gimnazijos, Užpalių r. gimnazijos 9-12 kl. mokiniams).

 

Joomla templates by a4joomla